View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings27
100.0% Translate
Words308
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.5% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 35ba05675
yoruyenturk authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/api.po
Monolingual base language filelocale/en_US/api.po
Translation file locale/pl_PL/api.po
When User Action Detail Object
6 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Nie możesz zmodyfikować powiązania pliku bez przejścia przez assocType i assocId.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Publiczny katalog plików nie został znaleziony lub nie można w nim zapisywać. Skontaktuj się z administratorem.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Brak miejsca w katalogu użytkownika. Wgrywany plik ma {$fileUploadSize}kb a zostało Ci {$dirSizeLeft}kb.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Nie masz zezwolenia na wgrywanie plików.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Plik który próbujesz przesłać ma niepoprawne rozszerzenie. To może się zdarzyć kiedy plik miał uprzednio zmienianą nazwę np z obrazek.png na obrazek.jpg.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Obrazek który chcesz przesłać jest nieprawidłowy.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Ten serwer przyjmuje pliki jedynie w następujących formatach: {$fileTypes}.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Musisz najpierw zdjąć artykuł z publikacji zanim go skasujesz na dobre.
a week ago open2source New translation PKP Web Application Library/api - Polish (pl_PL)
Nie możesz modyfikować statusu bezpośrednio poprzez API. Zamiast tej metody, użyj endpointów /publish /unpublish.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 27 308 1801
Translated 100.0% 27 308 1801
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 27, 2020, 11:44 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year