View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings638
100.0% Translate
Words2595
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 77.8% 76.5% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 99.3% 98.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 99.5% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.5% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit pkp/pkp-lib#6632 Update Illuminate/Database d490f95e0
admin authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/common.po
Monolingual base language filelocale/en_US/common.po
Translation file locale/ca_ES/common.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
Opcions de privacitat
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
No teniu accés a aquesta assignació de la revisió.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
No teniu accés a aquest missatge de la discussió.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
Discussió no vàlida.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
Ronda de revisió no vàlida.
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
Adreça de correu electrònic
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
<p>Per assegurar la integritat de l'avaluació d'experts amb cegament de les trameses a aquesta publicaciónònima s'ha de fer tot el possible per evitar que els autors/es coneguin la identitat dels revisors/es, i viceversa. Això significa que autors/es, editors/es i revisors/es, que són els que carreguen documents com a part de la revisió, han de comprovar que segueixen les indicacions següents respecte al text i a les propietats de l'arxiu:</p>
<ul><li>Els autors/es del document han eliminat els seus noms del text i utilitzen "Autor/a (any)" en les referències i notes al peu de pàgina en lloc del seu nom, el títol de l'article, etc.</li>
<li>Els autors/es del document han eliminat tota la informació personal de les propietats de l'arxiu seguint els passos següents:
<ul><li>Microsoft Word per a Windows:
<ul><li>Anar a "Fitxer"</li>
<li>Seleccionar "Informació"</li>
<li>Fer clic a "Comprova si hi ha problemes"</li>
<li>Fer clic a "Inspecciona el document"</li>
<li>En el quadre de diàleg de l'inspector de documents, seleccionar les caselles per triar el tipus d'informació oculta que vulgueu inspeccionar.</li>
<li>Fer clic a "Suprimeix-ho tot"</li>
<li>Fer clic a "Tancar"</li>
<li>Desar el document</li></ul>
<li>Microsoft Word per a MacOS:
<ul><li>Anar a "Eines"</li>
<li>Fer clic a "Protegir document"</li>
<li>Seleccionar "Eliminar la informació personal en guardar aquest arxiu"</li>
<li>Fer clic a OK i guardar l'arxiu</li></ul></li>
<li>PDF:
<ul><li>Anar a "Arxiu"</li>
<li>Seleccionar "Propietats"</li>
<li>Eliminar qualsevol informació del camp de l'autor/a</li>
<li>Fer clic a OK</li>
<li>Guardar el document</li></ul></li></ul>
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
Com assegurar que tots els arxius s'han anonimitzat
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/common - Catalan (ca_ES)
ACom assegurar una avaluació anònimaque tots els arxius s'han anonimitzat
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 638 2595 16604
Translated 100.0% 638 2595 16604
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 30, 2020, 10:18 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year