View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings638
100.0% Translate
Words2595
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Macedonian) 448693857
tfildishevska authored an hour ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/common.po
Monolingual base language filelocale/en_US/common.po
Translation file locale/cs_CZ/common.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
3 weeks ago Jirka Translation changed PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
{$min}-{$max}
3 weeks ago Jirka Translation changed PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
{$percentage} %
3 weeks ago Jirka Search and replace PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
Soubory pro recenzíi aktualizovány.
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
<p>Pro zajištění integrity anonymního recenzního procesu při podání příspěvku do našeho časopisu, je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby se předešlo tomu, že se autoři a recenzenti mohli navzájem identifikovat. To zahrnuje autory, redaktory a recenzenty (kteří nahrávají dokumenty jako součást jejich kontroly) a kontrolují, jestli byly provedeny následující kroky týkající se textu a vlastností souboru: </p>
<ul>
<li> Autoři dokumentu odstranili svá jména z textu, v odkazech a poznámkách pod čarou se místo názvu autora, názvu článku atd. použil rok „Autor“ a rok. </li>
<li> Autoři dokumentu odstranili osobní informace z vlastností souboru provedením následujících kroků:
<ul> <li> Microsoft Word pro Windows:
<ul> <li> Přejít do souboru </li>
<li> Vyberte informace </li>
<li> Klikněte na Zkontrolovat problémy </li>
<li> Klikněte na Inspect Document </li>
<li> V dialogovém okně Inspektor dokumentů zaškrtněte políčka a vyberte typ skrytého obsahu, který chcete zkontrolovat. </li>
<li> Klikněte na Odebrat vše </li>
<li> Klikněte na Zavřít </li>
<li> Uložte dokument </li> </ul>
<li> Microsoft Word pro MacOS:
<ul> <li> Přejít na Nástroje </li>
<li> Klikněte na Chránit dokument </li>
<li> Vyberte možnost Odebrat osobní informace pro tento soubor při uložení </li>
<li> Klikněte na OK a uložte soubor </li> </ul> </li>
<li> PDF:
<ul> <li> Přejít do souboru </li>
<li> Vyberte Vlastnosti </li>
<li> Odstraňte z pole autora jakékoli jméno </li>
<li> Klepněte na tlačítko OK </li>
<li> Uložte dokument </li> </ul> </li> </ul>
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
Zajištění anonymní recenzeJak zajistit, aby byly všechny soubory anonymizovány
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
Odeslání emailu s upozorněnímo této skutečnosti všem zaregistrovaným uživatelům.
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
Uživatelé &amp; Ra role
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
|
3 weeks ago Jirka Search and replace PKP Web Application Library/common - Czech (cs_CZ)
Status fázekola {$round}
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 638 2595 16604
Translated 100.0% 638 2595 16604
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 3, 2021, 3:03 p.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year