View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings153
100.0% Translate
Words924
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 97.6% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 99.7% 99.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7333 Remove unused code c985d7801
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/ca_ES/editor.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
a month ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
Carregar/Selecciona fitxerr arxius
a month ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
Seleccionaeu un revisor/a
a month ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
FitxerArxius de correcció
6 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
6 months ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
Esteu a punt de crear una nova ronda de revisió per a aquesta tramesa. Els fitxerarxius que no hagin estat utilitzats a d'altres rondes de revisió s'indiquen a continuació. Per defecte, els revisors/ores de la ronda de revisió anterior s'han seleccionat per participar en aquesta nova ronda de reviss'han utilitzat en altres rondes de revisió s'enumeren a continuació.
6 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
6 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
Segur que voleu revertir la decisió de rebutjar la tramesa?
6 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
Un dels participants seleccionats no està assignat a aquesta fase.
6 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/editor - Catalan (ca_ES)
No es pot crear una discussió amb els participants seleccionats perquè afectaria l'anonimat del procés de revisió.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 153 924 5699
Translated 100.0% 153 924 5699
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 6, 2021, 1:16 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year