View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words510
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 22.6% 14.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #7647 from jonasraoni/feature/main/remove-empty-overrides 5ae17171f
Jonas Raoni Soares da Silva authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/bg_BG/installer.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
PHP версията на вашия сървър не се поддържа от този софтуер. Проверете отново изискванията за инсталиране в docs/README.
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Предоставете уникален идентификатор на сайта и основен URL адрес на OAI на PKP само за целите на статистиката и сигналите за сигурност.
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Маяк (фар)
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
<p>Вашата PHP инсталация няма активиран XSL модул. Или го активирайте, или конфигурирайте параметъра xslt_command във вашия config.inc.php файл.</p>
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)

<p>1. Следните файлове и директории (и тяхното съдържание) трябва да бъдат направени за запис:</p>
<ul>
<li><tt>config.inc.php</tt> може да се записва (по избор): {$writable_config}</li>
<li><tt>public/</tt> може да се записва: {$writable_public}</li>
<li><tt>cache/</tt> може да се записва: {$writable_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> може да се записва: {$writable_templates_cache}</li>
<li><tt>cache/t_compile/</tt> може да се записва: {$writable_templates_compile}</li>
<li><tt>cache/_db</tt> може да се записва: {$writable_db_cache}</li>
</ul>

<p>2. Трябва да се създаде директория за съхранение на качени файлове и да може да се записва (вижте "Настройки на файлове" по-долу).</p>
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Стъпки преди инсталиране
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Бележки към изданието
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Директорията с публични файлове не съществува или не може да се записва в нея.
a month ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Идентификатор на хранилищата (репозиториите)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 510 3834
Translated 100.0% 55 510 3834
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 29, 2021, 11:13 a.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year