View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings56
100.0% Translate
Words537
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 98.7% 98.7% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 99.7% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 98.1% 96.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.3% 98.7% 0.1% 0.8% 0.0% 0.1% Translate
common 99.7% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) 139d0c3654
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/bg_BG/installer.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
3 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Изберете всякакви допълнителни езици, които да се поддържат в тази система. Допълнителни езици също могат да бъдат инсталирани по всяко време от интерфейса за администрация на сайта.<br>* = Означава езици, които не са напълно преведени (> 90% от преведените термини)
3 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Часова зона за използване в тази система.
3 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Трябва да бъде избрана часова зона.
3 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
<strong>Драйверите на базата данни, изброени в скоби, изглежда нямат заредено необходимото разширение PHP и инсталирането вероятно ще се провали, ако бъСистемата в момента поддържа MySQL и PostgreSQL, в случай че не можете дат избрани.</strong><br />Всички неподдържани драйвери на база данни, изброени по-горе, са изброени едерете една от тези опции по-долу, свържете се със системния си администвено за академични цели и е малко вероятно да ги работят коректно.ратор, за да се уверите, че сървърът ви има необходимите PHP разширения.</strong>
4 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
4 months ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
7 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
PHP версията на вашия сървър не се поддържа от този софтуер. Проверете отново изискванията за инсталиране в docs/README.
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Предоставете уникален идентификатор на сайта и основен URL адрес на OAI на PKP само за целите на статистиката и сигналите за сигурност.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 537 4002
Translated 100.0% 56 537 4002
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 5, 2022, 1:33 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year