View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings56
100.0% Translate
Words547
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 55.6% 52.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 9.9% 12.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#6301 Fix slow search performance (stable-3_2_1) 9a904f336
admin authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/mk_MK/installer.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
PHP-верзијата на вашиот сервер не е поддржана од овој софтвер. Двојно проверете ги барањата за инсталација во документи / README.
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
Додади единствена идентификација на страници и URL-адреса на ОАИ на PKP само за статистика и цели за предупредување за безбедност.
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
Beacon
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
<p> Во вашата PHP-инсталација не е овозможен XSL-модулот. Или овозможете го, или конфигурирајте го параметарот xslt_command во датотеката config.inc.php. </p>
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)

<p>1. Следните фајлови и директориуми (и нивната содржина) мора да бидат достапни за запис:</p>
<ul>
<li><tt>config.inc.php</tt> е достапано (опционално): {$writable_config}</li>
<li><tt>public/</tt> е достапен: {$writable_public}</li>
<li><tt>cache/</tt> е достапен: {$writable_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> е достапен: {$writable_templates_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> е достапен: {$writable_templates_compile}</li>
<li><tt>cache/_db</tt> е достапен: {$writable_db_cache}</li>
</ul>

<p>2. Директориумот за аплодирање фајлови мора да биде направен и достапан за запис(погледајте "Подесување на фајлови" подоле).</p>
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
Чекори за прединсталација
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
Забелешки за изданието
3 months ago jonovski New translation PKP Web Application Library/installer - Macedonian (mk_MK)
Јавниот директориумот не постои или не може да се запише.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 547 4056
Translated 100.0% 56 547 4056
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 29, 2020, 7:51 p.m.
Last author Jovan Jonovski

Activity in last 30 days

Activity in last year