View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words510
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 60.3% 59.4% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% Translate
default 97.7% 90.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.7% 96.9% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 94.1% 94.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.0% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 94.5% 94.7% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% Translate
common 97.8% 94.5% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7380 Add CSRF check to user profile image deletion da1e7bd77
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/pl_PL/installer.po
When User Action Detail Object
6 months ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
10 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
10 months ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
<strong>Sterowniki wyświetlone w nawiasach wymagają rozszerzeń PHP, które nie są zainstalowane. Instalacja raczej na pewno nie powiedzie się jeśli je wybierzesz. </strong><br />Jakiekolwiek niewspierane sterowniki pokazane powyżej mają znaczenie jedynie szkoleniowe i raczej nie będą działały.
10 months ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
BeaconSygnalizator
10 months ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)

<p>1. Następujące pliki i foldery muszą być zapisywalne:</p>
<ul>
<li><tt>config.inc.php</tt> jest zapisywalny (opcjonalnie): {$writable_config}</li>
<li><tt>public/</tt> jest zapisywalny: {$writable_public}</li>
<li><tt>cache/</tt> jest zapisywalny: {$writable_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> jest zapisywalny: {$writable_templates_cache}</li>
<li><tt>cache/t_compile/</tt> jest zapisywalny: {$writable_templates_compile}</li>
<li><tt>cache/_db</tt> jest zapisywalny: {$writable_db_cache}</li>
</ul>

<p>2. Katalog dla mediów (przesłanych plików) musi być utworzony oraz zapisywalny (zobacz "Ustawienia plików" poniżej).</p>
10 months ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
<strong>Sterowniki wyświetlone w nawiasach wymagają rozszerzeń PHP, które nie są zainstalowane. Instalacja raczej na pewno nie powiedzie się jeśli je wybierzesz. </strong><br />
10 months ago open2source New translation PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
Wystąpił błąd w trakcie migracji klas <tt>{$class}</tt>.
10 months ago open2source New contributor PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
10 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
10 months ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Polish (pl_PL)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 510 3834
Translated 100.0% 55 510 3834
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 9:44 a.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year