View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings56
100.0% Translate
Words537
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 63.6% 61.5% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 99.3% 97.8% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 70.2% 74.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 96.2% 92.3% 0.7% 0.3% 0.8% 1.3% Translate
common 99.6% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) e77ba803dc
tigran@flib.sci.am authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Translation file locale/sv_SE/installer.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
3 months ago mannemark New translation PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
Välj ytterligare språk som ska användas i systemet. Ytterligare språk kan också installeras senare från administratörsgränssnittet. .<br>* = Språk där översättningen inte är helt färdigställd (> 90% översatta strängar)
3 months ago mannemark New translation PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
Tidszonen som används i systemet.
3 months ago mannemark New translation PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
En tidszon måste väljas.
3 months ago mannemark New translation PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
<strong>Databasdrivrutiner listade inom hakparanteser verkar sakna nödvändiga PHP-tillägg och installationen kommer troligtvis misslyckas om dessa väljs.</strong><br />Databasdrivrutiner som inte stöds och listas ovan, finns med endast för pedagogisk upplysning och fungerar inte med nödvändighet.Systemet stödjer för tillfället MySQL och PostgreSQL, kontakta din systemadministratör om du inte kan välja något av alternativen nedan för att se till att er server har de PHP-verktyg som krävs.</strong>
4 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
4 months ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
a year ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
a year ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
a year ago mannemark New translation PKP Web Application Library/installer - Swedish (sv_SE)
Fel vid körning av migreringsklassen <tt>{$class}</tt>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 537 4002
Translated 100.0% 56 537 4002
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 10, 2022, 4:18 p.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year