View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings665
99.5% Translate
Words4868
99.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 35ba05675
yoruyenturk authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/ca_ES/manager.po
When User Action Detail Object
20 hours ago None New string to translate PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
20 hours ago None Resource update PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
yesterday None New string to translate PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
yesterday None Resource update PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
3 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
3 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
L'arxiu de l'enviament {$id} s'ha omès perquè està adjunt a un registre que no s'importarà, com una assignació de revisió o una discussió.
3 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
Seleccioneu el tipus de metadades per a aquests arxius. Hauríeu de seleccionar "document" per als arxius de publicació principals, com els PDF descarregables, de manera que aquests arxius reben les metadades des de la publicació. Si no escolliu "contingut addicional" per a la majoria de la resta d'arxius. "Material gràfic" és apropiat per a arxius que requereixin crèdits diferents, per a peus de foto i per a metadades de llicència.
3 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
Metadades de l'arxiu
3 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
Aquests són arxius addicionals, com conjunts de dades i materials d'investigació, i es mostraran per separat dels arxius de publicació principals.
3 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
Aquests són arxius subordinats, com imatges mostrades per un arxiu HTML, i no es mostraran amb el contingut publicat.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 665 4868 30292
Translated 99.5% 662 4852 30197
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 30, 2020, 9:58 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year