View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings646
99.8% Translate
Words4680
99.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 99.8% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translated using Weblate (Romanian) 5a3558ebd
mduduman authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/ca_ES/manager.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Resource update PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
2 weeks ago Ustramator Source string changed PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
Ask the author to indicatione the submission's languages during submission.
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
a month ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
{$count} ({$average}/yearany)
a month ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
{$count} ({$average}/year)
2 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
2 months ago None Resource update PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
3 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
El nombre de dies que la majoria de trameses triguen a rebre la primera decisió editorial, com rebutjar-les immediatament o enviar-les a revisió.<br><br>Aquestes xifres indiquen que el 80% de les trameses assoleixen una decisió dins del període de dies seleccionat.<br><br>Aquesta estadística intenta descriure el termini en què la majoria dels autors/es que facin una tramesa a la revista rebran una decisió.
3 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
El tant per cent per al rang de dates seleccionat es calcula per a trameses que van ser enviades durant aquest rang de dates i que van rebre una decisió final.<br><br>Posem per cas, per exemple, que es van fer deu trameses durant aquest rang de dates: quatre van ser acceptades, quatre rebutjades i dues encara esperen una decisió final.<br><br>La taxa d'acceptació serà del 50% (4 de 8 trameses) perquè les dues trameses que no han obtingut una decisió final no es comptabilitzen.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 646 4680 29145
Translated 99.8% 645 4670 29073
Needs editing 0.2% 1 10 72
Failing check 0.2% 1 10 72

Last activity

Last change June 12, 2020, 3:02 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year