View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings646
100.0% Translate
Words4680
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#6029 Fix Day/Month Dimensions in statistics 0b4c4446f
defstat authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/ca_ES/manager.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
3 weeks ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
{$count} ({$average}/yearany)
3 weeks ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
{$count} ({$average}/year)
a month ago None New string to translate PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
a month ago None Resource update PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
2 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
2 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
El nombre de dies que la majoria de trameses triguen a rebre la primera decisió editorial, com rebutjar-les immediatament o enviar-les a revisió.<br><br>Aquestes xifres indiquen que el 80% de les trameses assoleixen una decisió dins del període de dies seleccionat.<br><br>Aquesta estadística intenta descriure el termini en què la majoria dels autors/es que facin una tramesa a la revista rebran una decisió.
2 months ago jordi New translation PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
El tant per cent per al rang de dates seleccionat es calcula per a trameses que van ser enviades durant aquest rang de dates i que van rebre una decisió final.<br><br>Posem per cas, per exemple, que es van fer deu trameses durant aquest rang de dates: quatre van ser acceptades, quatre rebutjades i dues encara esperen una decisió final.<br><br>La taxa d'acceptació serà del 50% (4 de 8 trameses) perquè les dues trameses que no han obtingut una decisió final no es comptabilitzen.
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
3 months ago jordi Translation changed PKP Web Application Library/manager - Catalan (ca_ES)
Editat per l'uUsuari/ària editat.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 646 4680 29147
Translated 100.0% 646 4680 29147
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 12, 2020, 3:02 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year