View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings665
100.0% Translate
Words4868
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Macedonian) 448693857
tfildishevska authored an hour ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/cs_CZ/manager.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
3 weeks ago Jirka Translation changed PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
WorkflowPracovní postup
3 weeks ago Jirka Translation changed PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
{$count} ({$percentage} %)
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
Soubor příspěvku {$id} byl přeskočen, protože je připojen k záznamu, který nebude importován, jako je například přiřazení recenze nebo diskuse.
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
Vyberte typ metadat, která mohou tyto soubory obdržet. Dokument by měl být vybrán pro hlavní soubory příspěvku, jako je soubor PDF ke stažení, aby tyto soubory zdědily svá metadata z příspěvku. Pro většiny ostatních typů souborů vyberte Doplňkový obsah. Umělecké dílo je vhodné pro soubory, které vyžadují odlišná metadata kreditu, titulků a licencí.
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
Metadata souboru
3 weeks ago Jirka Translation changed PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
Jedná se o doplňkové soubory, jako jsou soubory dat a výzkumné materiály, a budou zobrazeny odděleně od hlavních souborů článpříspěvku.
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
Jedná se o doplňkové soubory, jako jsou soubory dat a výzkumné materiály, a budou zobrazeny odděleně od hlavních souborů článku.
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
Tyto soubory jsou závislé soubory, například obrázky zobrazené souborem HTML, a nebudou se zobrazovat s publikovaným obsahem.
3 weeks ago Jirka New translation PKP Web Application Library/manager - Czech (cs_CZ)
Typ souboru
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 665 4868 30292
Translated 100.0% 665 4868 30292
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 3, 2021, 3:05 p.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year