View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings665
99.5% Translate
Words4868
99.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Turkish) 35ba05675
yoruyenturk authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/pl_PL/manager.po
When User Action Detail Object
21 hours ago None New string to translate PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
21 hours ago None Resource update PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
yesterday None New string to translate PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
yesterday None Resource update PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
5 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
6 days ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
<p>Strona będzie dostępna pod adresem: <blockquote>{$pagesPath}</blockquote>, gdzie %PATH% to ścieżka podana powyżej. <strong>Uwaga:</strong> Ścieżka musi być unikatowa - nie mogą istnieć dwie strony posiadające identyczną ścieżkę. Wykorzystanie ścieżek wbudowanych w system może spowodować, że stracisz dostęp do ważnych funkcji systemu.</p>
6 days ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
Pliki Marketingowe
6 days ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
Potwierdź usunięcie wtyczki z systemu?
6 days ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
{$numTotal} - ({$numNew} new)
6 days ago open2source Translation changed PKP Web Application Library/manager - Polish (pl_PL)
{$count} - ({$percentage}%)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 665 4868 30292
Translated 99.5% 662 4852 30197
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 3:25 p.m.
Last author rl

Activity in last 30 days

Activity in last year