View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings665
100.0% Translate
Words4868
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 94.7% 91.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.0% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål) 23b7101aa
FRITT-UiO authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/manager.po
Monolingual base language filelocale/en_US/manager.po
Translation file locale/sl_SI/manager.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
Datoteka {$id} je bila preskočena, ker je dodana zapisu, ki ne bo uvožen, kot recimo zahteva za recenzijo ali diskusija.
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
Izberite tip metapodatkov, ki jih te datoteke lahko prejmejo. Dokument je potrebno izbrati iz glavnih dokumentov prispevka, kot je PDF, da lahko datoteke podedujejo metapodakte od publikacije. V nasprotnem primeru izberite Dodatne vsebine za najbolj pogoste tipe datotek. Umetniško delo je primerno za datoteke, ki zahtevajo podatke o zaslugah, napisih in licenciranju.
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
Metapodatki datoteke
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
To so dodatne datoeke, kot so podatki in raziskovalni podatki, in bodo prikazane posebej poleg glavnih datotek prispevka.
a month ago primozs Translation changed PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
To so odvisne datoteke, kot so slike prikazane v HTML datoteki, in ne bodo prikazane kot objavljena vsebina.
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
To so odvisne datoteke, kot so slike prikazane v HTML datoteki, in ne bodo prikazane kot objavljena vsebina
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
Tip datoteke
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
Ste prepričani, da želite aktivirati to rubriko?
a month ago primozs New translation PKP Web Application Library/manager - Slovenian (sl_SI)
Ste prepričani, da želite deaktivirati to rubriko?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 665 4868 30292
Translated 100.0% 665 4868 30292
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 13, 2020, 11:41 a.m.
Last author Primož Svetek

Activity in last 30 days

Activity in last year