View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings34
100.0% Translate
Words299
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 98.7% 98.7% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 99.7% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 98.1% 96.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.3% 98.7% 0.1% 0.8% 0.0% 0.1% Translate
common 99.7% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) 139d0c3654
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reviewer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reviewer.po
Translation file locale/bg_BG/reviewer.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
Текущият потребител не е избран като рецензент за искания документ.
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
Изпрати до рецензентите
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
Изпратете копие на това известие по имейл чрез скрито копие (BCC) до следните рецензенти.
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
Само за редактор
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
За автор и редактор
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
Редакторът ви моли или да приемете, или да откажете рецензията преди крайната дата за отговор. Ако приемете - съответно да завършите рецензията до крайната дата за рецензия.
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
За сроковете на изпълнение
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
Благодарим ви, че завършихте рецензията на това подаване на материали. Вашата рецензия е изпратена успешно. Оценяваме вашия принос към качеството на работата, която публикуваме; редакторът може да се свърже с вас отново за повече информация, ако е необходимо.
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/reviewer - Bulgarian (bg_BG)
Наистина ли искате да изпратите тази рецензия?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 34 299 1771
Translated 100.0% 34 299 1771
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 29, 2021, 3:24 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year