View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings32
100.0% Translate
Words283
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 54.8% 51.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 9.0% 12.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-openurl10 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-mods34 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 71.8% 55.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Translation updates 118b040b2
admin authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reviewer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reviewer.po
Translation file locale/mk_MK/reviewer.po
When User Action Detail Object
a month ago None Resource update PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
a month ago None Committed changes PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
Овој корисник не е назначен како рецензент на бараниот документ.
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
Само за уредникот
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
За авторот и за уредникот
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
Уредникот бара да прифатите или одбиете рецензија пред датумот за одговор и да ја завршите рецензијата до крајниот датум.
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
За крајните рокови
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
Ви благодариме што јазавршивте рецензијата на овој поднесок. Вашата рецензија беше доставен успешно. Го цениме вашиот придонес за квалитетот на работата што ја објавуваме; уредникот може да ве контактира повторно за повеќе информации ако е потребно.
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
Дали сте сигурни дека сакате да ја доставите оваа рецензија?
a month ago jonovski New translation PKP Web Application Library/reviewer - Macedonian (mk_MK)
Рецензирај го поднесеното
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 32 283 1681
Translated 100.0% 32 283 1681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change July 29, 2020, 9:19 p.m.
Last author Jovan Jonovski

Activity in last 30 days

Activity in last year