View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings32
100.0% Translate
Words283
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
common 96.4% 88.9% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.0% 95.0% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 59.3% 61.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.7% 99.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 98.2% 98.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 94.9% 93.7% 0.8% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 99.3% 99.7% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Polish) 02b6197de
open2source authored 8 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/reviewer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/reviewer.po
Translation file locale/ro_RO/reviewer.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Utilizatorul curent nu este atribuit ca revizor pentru documentul solicitat.
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Numai pentru editor
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Pentru autor și editor
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Editorul vă solicită să acceptați sau să respingeți recenzia înainte de data scadentă a răspunsului și să completați revizuirea până la data scadenței acesteia.
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Despre termenele limită
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Vă mulțumim pentru revizuirea acestui manuscris. Revizia dvs. a fost trimisă cu succes. Apreciem contribuția dvs. la calitatea revistei pe care o publicăm; editorul vă va contacta din nou pentru mai multe informații, dacă este nevoie.
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Sunteți sigur că doriți să înregistrați această revizie?
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Revizie încărcată
3 months ago mduduman New translation PKP Web Application Library/reviewer - Romanian (ro_RO)
Încărcați fișiere pe care doriți să le consulte editorul și / sau autorul, inclusiv versiunile revizuite ale fișierelor (originalelor) de revizie.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 32 283 1681
Translated 100.0% 32 283 1681
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 9, 2020, 9:22 a.m.
Last author Mihai-Leonard Duduman

Activity in last 30 days

Activity in last year