View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings656
100.0% Translate
Words3560
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.8% 99.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
common 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch master
Last remote commit pkp/pkp-lib#6408 Fix user-facing categories page d5c1d6efe
admin authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/ca_ES/submission.po
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
Termini de revisió: {$date}
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
Termini de resposta: {$date}
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
{$username} ha editat les metadades de l'arxiu "{$originalFileName}".
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
El participant que heu seleccionat ha estat assignat per dur a terme una avaluació amb cegamentnònima. Si l'assigneu com a participant tindrà accés a la identitat de l'autor/a. Per això us aconsellem que no assigneu aquest participant a menys que pugueu garantir la integritat del procés d'avaluació amb cegament.
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
{$percent}% de càrrega completat
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
Carregueu tots els arxius que l'equip editorial necessitarà per avaluar la vostra tramesa.
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
Es guarda un registre del carregador de l'arxiu quan es crea l'arxiu i no es pot canviar.
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
S'ha carregat la revisió «"{$name}» (amb l'identificador de fitxer" de l'arxiu {$submissionFileId}).
2 days ago jordi New translation PKP Web Application Library/submission - Catalan (ca_ES)
Segur que voleu eliminar aquest arxiu?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 656 3560 25859
Translated 100.0% 656 3560 25859
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 30, 2020, 9:38 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year