View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings714
100.0% Translate
Words4401
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 63.6% 61.5% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
user 99.3% 97.8% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 70.2% 74.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 96.2% 92.3% 0.7% 0.3% 0.8% 1.3% Translate
common 99.6% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) e77ba803dc
tigran@flib.sci.am authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/sv_SE/submission.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
3 months ago mannemark Translation changed PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Abstractet är för långt. Det får inte vara mfler än {$limit} ord. Nu är det {$count} ord.
3 months ago mannemark Suggestion removed PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Abstractet är för långt. Det ska vara {$limit} ord eller mindre. Nu är det {$count} ord.
3 months ago mannemark Suggestion accepted PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Ta bort från publiceringsplanOplanerad
3 months ago mannemark Suggestion accepted PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Behörigheter & tillgänglighetUpphovsrätt och licens
3 months ago mannemark Suggestion accepted PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Redigeringsa uppdrag
3 months ago mannemark Suggestion accepted PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Publikationens författareFörfattarna till publikationen kan inte redigeras den eftersom den redan är publicerad.
3 months ago mannemark Translation changed PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Rekommendera att bidraget refuseras.
3 months ago mannemark Translation changed PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Skicka ett e-postmeddelande till författarna för att meddela dem att deras bidrag har skickats tillbaka till manusredigeringssteget. Förklara varför så har skett och informera författarna om ytterligare redigering som krävs för att bidraget ska vara färdigt för.
3 months ago mannemark Translation changed PKP Web Application Library/submission - Swedish (sv_SE)
Skickad tillbaka till manusredigeringssteget.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 714 4401 31116
Translated 100.0% 714 4401 31116
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 18, 2022, 1:54 p.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year