View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings142
100.0% Translate
Words929
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
api 98.7% 98.7% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
grid 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
metadata-dc11 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-acron 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reader 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reviewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 99.7% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-dc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 98.1% 96.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.3% 98.7% 0.1% 0.8% 0.0% 0.1% Translate
common 99.9% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
installer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) ff4c67053d
diegojmacedo authored 10 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/user.po
Monolingual base language filelocale/en_US/user.po
Translation file locale/bg_BG/user.po
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
5 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
Как предпочитате да се обръщат към вас? Тук можете да добавите титли, бащини имена и/или суфикси, ако желаете.Моля, посочете пълното име, тъй като авторът трябва да бъде идентифициран върху публикуваното произведение. Пример: д-р Алън П. Мванденга
5 months ago None Resource update PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
6 months ago None New string to translate PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
6 months ago None Resource update PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
7 months ago None Committed changes PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
Вашите данни се съхраняват в съответствие с нашата <a href="{$privacyUrl}" target="_blank">декларация за поверителност</a>.
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
Преди да генерира API ключ, администраторът на вашия сайт трябва да зададе таен ключ в конфигурационния файл ("api_key_secret").
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
Генерирането на нов ключ за API ще анулира всички съществуващи ключове за този потребител.
7 months ago kamburov New translation PKP Web Application Library/user - Bulgarian (bg_BG)
Генерирайте нов API ключ
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 142 929 5760
Translated 100.0% 142 929 5760
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 20, 2022, 9:19 a.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year