View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words227
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OPS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/asmecher/backup
Repository branch master
Last remote commit Standardize locale codes cc41499
admin authored 6 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/backup-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/bg_BG/locale.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
<strong>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: </strong>Възможно е да е възникнала грешка по време на процеса на архивиране. Най-честата причина са разрешенията за файлове.
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
{$footNoteNum}. <strong>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</strong> Инструментът "tar" не е конфигуриран в конфигурационния файл config.inc.php. Конфигурацията ще зависи от конфигурацията на вашия сървър. Трябва да се посочи в секция, наречена [cli], в опция за конфигурация, наречена "tar", указваща пътя до помощната програма "tar", т.е.:<br />
<pre>[cli]
tar = "/bin/tar"
</pre><br />
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
{$footNoteNum}. <strong>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</strong> Инструментът за сваляне на базата данни не е конфигуриран в конфигурационния файл config.inc.php. Конфигурацията ще зависи от конфигурацията на вашия сървър и типа база данни, която използвате. Трябва да се посочи в раздел, наречен [cli], в опция за конфигурация, наречена "dump". За MySQL използвайте инструмента mysqldump, т.е.:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
Токените "%s" ще бъдат заменени с, в ред:<ol>
<li>Име на хост на база данни</li>
<li>Потребителско име на базата данни</li>
<li>Парола за база данни</li>
<li>Име на базата данни</li>
</ol>
Имайте предвид, че това включва посочване на паролата на базата данни в командния ред, което може да е проблем за сигурността.<br /><br />
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
Код
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
Файлове
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
База данни
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
<p>Следните връзки позволяват на администратора на сайта да изтегли пълен архив (резервно копие) на различните компоненти на инсталацията. Пълното архивиране съдържа <strong>всички</strong> от следните компоненти. Моля, вижте техническата документация за повече информация относно взаимосвързаността на тези компоненти.</p>
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
Сваляне на резервно копие
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/Backup Plugin - Bulgarian (bg_BG)
Тази добавка генерира резервно копие (backup) на инсталацията.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 227 1642
Translated 100.0% 10 227 1642
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 26, 2022, 3:22 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year