View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words227
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 73.7% 88.9% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 85.7% 90.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/asmecher/backup
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Bulgarian) 999ac13
kamburov authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/backup-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago admin Resource update Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
2 years ago None Committed changes Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
<strong>ALERTA: </strong>Podria haver succeït un error durant el procés de còpia de seguretat. La causa més habitual són els permisos d'arxiu.
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
{$footNoteNum}. <strong>ALERTA:</strong> L'eina "tar" no s'ha configurat a l'arxiu de configuració config.inc.php. La configuració dependrà de la configuració del servidor. Això s'hauria d'especificar en una secció anomenada [cli], dins d'una opció de configuració anomenada "tar", detallant la ruta cap a la utilitat "tar", p. ex.:<br />
<pre>[cli]
tar = "/bin/tar"
</pre><br />
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
{$footNoteNum}. <strong>ALERTA:</strong> L'eina de bolcatge de la base de dades no s'ha configurat a l'arxiu de configuració config.inc.php. La configuració dependrà de la configuració del servidor i del tipus de base de dades que utilitzeu. Això s'hauria d'especificar en una secció anomenada [cli], dins d'una opció de configuració anomenada "dump". Per a MySQL, feu servir l'eina mysqldump, p. ex.:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
Els identificadors "%s" seran reemplaçats, per ordre, ambr:<ol>
<li>Database hostname</li>
<li>Database username</li>
<li>Database password</li>
<li>Database name</li>
</ol>
Tingueu en compte que això implica especificar la contrasenya de la base de dades a la línia d'ordres, cosa que podria suposar un problema de seguretat.<br /><br />
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
Codi
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
Arxius
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
Base de dades
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
<p>Els següents enllaços permeten a l'administrador/a del lloc descarregar una còpia de seguretat completa de diversos components de la instal·lació. Una còpia de seguretat completa conté <strong>tots</strong> els components següents. Consulteu la documentació tècnica per obtenir més informació sobre com es relacionen aquests components.</p>
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Backup Plugin - Catalan (ca_ES)
Descarregar còpia de seguretat
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 227 1642
Translated 100.0% 10 227 1642
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 30, 2020, 10:53 a.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year