View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words227
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/asmecher/backup
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Armenian) d5ce38c
tigran@flib.sci.am authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/backup-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/tr_TR/locale.po
When User Action Detail Object
2 years ago None Committed changes Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
<strong>UYARI: </strong>Yedekleme işlemi sırasında bir hata oluşmuş olabilir. En yaygın neden dosya izinleridir.
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
{$footNoteNum}. <strong>WARNING:</strong> "Tar" aracı config.inc.php yapılandırma dosyasında yapılandırılmamış. Yapılandırma, sunucu yapılandırmanıza bağlı olacaktır. [Tar] sunucu ayarlarınızın doğru yapılandırıldığından emin olun. Aşağıdaki config örneği:<br />
<pre>[cli]
tar = "/bin/tar"
</pre><br />
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
{$footNoteNum}. <strong>WARNING:</strong> Veritabanı dışarı aktar aracı config.inc.php yapılandırma dosyasında yapılandırılmamış. Yapılandırma, sunucu yapılandırmanıza ve kullandığınız veritabanı türüne bağlı olacaktır. "Dump" adlı yapılandırma seçeneğinde [cli] adlı bölümde belirtilmelidir. MySQL için mysqldump aracını kullanın, yani.:<br />
<pre>[cli]
dump = "/usr/bin/mysqldump -h {$hostname} -u {$username} -p{$password} {$databasename}"
</pre>
"%s" bileşenler sırasıyla:<ol>
<li>Veritabanı hostname</li>
<li>Veritabanı kullanıcı adı</li>
<li>Veritabanı şifresi</li>
<li>Veritabanı adı</li>
</ol>
Bunun, bir güvenlik sorunu olabilecek komut satırında veritabanı parolasını belirtmeyi içerdiğini unutmayın.<br /><br />
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
Kod
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
Dosyalar
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
Veritabanı
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
<p>Aşağıdaki bağlantılar, Site Yöneticisinin bir yüklemenin çeşitli bileşenlerinin tam bir yedeğini indirmesini sağlar. Tam bir yedekleme, aşağıdaki bileşenlerin <strong>tümünü</strong> içerir. Bu bileşenlerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen teknik belgelere bakın.</p>
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
Yedeği İndir
2 years ago yoruyenturk New translation Common Plugins/Backup Plugin - Turkish (tr_TR)
Bu eklenti derginin bir yedeğini oluşturur.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 227 1642
Translated 100.0% 10 227 1642
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 19, 2020, 7:58 p.m.
Last author Hüseyin Körpeoğlu

Activity in last 30 days

Activity in last year