View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings11
100.0% Translate
Words152
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 73.7% 88.9% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 85.7% 90.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/controlPublicFiles.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Bulgarian) 430fe68
kamburov authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/controlpublicfiles/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago admin Resource update Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
2 years ago None Committed changes Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
<p>Els usuaris/àries poden carregar imatges en qualsevol lloc on aparegui un editor de textos enriquit que inclogui el control de càrrega d'imatges. Això compren seccions com "Quant a la revista", així com la biografia de l'usuari/ària en cada àrea de perfil d'usuari/ària.</p><p>Les opcions de configuració que hi ha a continuació us permeten restringir qui pot fer càrregues, quin tipus d'arxius poden carregar i fins a quin punt poden créixer els seus directoris d'arxius.</p>
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
No permetre que {$role} carregui arxius mitjançant l'editor de textos.
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
Deshabilitar per rols
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
No permetre a cap usuari/ària carregar arxius mitjançant l'editor de textos.
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
Deshabilitar totes les càrregues
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
Limiteu quins tipus d'arxius es poden carregar. Separeu cada arxiu amb una coma. El tipus predeterminats són "gif,jpg,png".
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
Tipus d'arxius permesos
2 years ago jordi New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Catalan (ca_ES)
Configureu un límit en bytes per a la mida total d'arxiu que cada usuari/ària pot carregar en el seu directori públic . El valor predeterminat és 25000 (25mb).
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 11 152 887
Translated 100.0% 11 152 887
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 30, 2020, 2:47 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year