View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings38
100.0% Translate
Words423
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OPS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/crossref-ojs
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #12 from ewhanson/i5_timestamp 0f5df7c
admin authored 10 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/crossref/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/bg_BG/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
a month ago kamburov Translation changed Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Crossref агенция
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Crossref
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
CrossRref задача за автоматична регистрация
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Не са депозирани
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Използвайте CrossRref тестовия API (среда за тестване) за депозита на DOI. Моля, не забравяйте да премахнете тази опция при работа в реалната среда.
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Системата ще депозира присвоените DOI автоматично в CrossRref. Моля, имайте предвид, че това може да отнеме кратко време след публикуването за обработка (например в зависимост от конфигурацията на cronjob). Можете да проверите за всички нерегистрирани DOI.
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Моля, въведете потребителското име, което сте получили от CrossRref.
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Ако искате да използвате тази добавка (плъгин) за регистриране на цифрови идентификатори на обекти (DOI) директно с CrossRref, за да го направите, ще ви трябва потребителско име и парола (достъпни от <a href="http://www.crossref.org" target="_blank"> CrossRref</a>). Ако нямате собствено потребителско име и парола, все още можете да експортирате във формат CrossRref XML, но не можете да регистрирате вашите DOI с CrossRref от тази система.
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Следните елементи са необходими за успешен CrossRref депозит.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 423 2886
Translated 100.0% 38 423 2886
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 25, 2022, 2:46 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year