View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings38
65.8% Translate
Words423
60.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OPS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/crossref-ojs
Repository branch main
Last remote commit Merge remote-tracking branch 'translations/main' into main 9009288
admin authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/crossref/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/bg_BG/locale.po
When User Action Detail Object
6 days ago admin New string to translate Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
6 days ago admin Resource update Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
a month ago None Committed changes Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
a month ago kamburov Translation changed Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Нито един бройно издание не съответства на посочения идентификатор на бройиздание "{$issueId}".
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Нито една статия не съответства на посочения идентификатор на статия „{$articleId}“.
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Употреба:
{$scriptName} {$pluginName} export [xmlFileName] [journal_path] articles objectId1 [objectId2] ...
{$scriptName} {$pluginName} register [journal_path] articles objectId1 [objectId2] ...
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Експорт
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Забележка: Само броеве (а не техните статии) ще бъдат разглеждани за експорт/регистрация тук.
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Потвърдете само експортирането. Не изтегляйте файла.
a month ago kamburov New translation Common Plugins/OJS CrossRef import/export plugin - Bulgarian (bg_BG)
Системата ще депозира присвоените DOI автоматично в CrossRef. Моля, имайте предвид, че това може да отнеме кратко време след публикуването за обработка (например в зависимост от конфигурацията на cronjob). Можете да проверите за всички нерегистрирани DOI.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 423 2886
Translated 65.8% 25 254 1782
Needs editing 21.1% 8 155 993
Failing check 21.1% 8 155 993

Last activity

Last change April 2, 2022, 1:09 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year