View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings8
100.0% Translate
Words158
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Usage Statistics Plugin 98.2% 97.3% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 81.8% 85.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/googleAnalytics
Repository branch master
Last remote commit Translation updates (#47) 35b0c5a
admin authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/google-analytics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
3 months ago jordi Translation changed Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
<p>Si activeu aquest controlador podreu utilitzar el Google Analytics per a recopilar i analitzar dades relatives a l'ús i el trànsit d'aquesta revista. Noteu que per a poder utilitzar aquest connector heu de disposar d'Tingueu en compte que aquest mòdul requereix que hagueu configurat prèviament un compte del Google Analytics. Per a obtenir més informació, vegeu elConsulteu el lloc web de <a href="http://www.google.com/analytics/" title="lloc web del Google Analytics site">lloc web del Google Analytics</a> per obtenir més informació.</p><p> Google Analytics pot necessitar fins a 24 hores abans que les estadístiques comencin a recopilar-se i registrar-se. Durant aquest període, la funció 'Comprovar estat' potser no funcionarà de manera precisa si ha detectat el codi de seguiment sol·licitat.</p>
4 months ago None Committed changes Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
Un o més números de compte de Google Analytics introduïts per a trameses d'autors/es no són vàlids.
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
Per fer el seguiment del nombre de lectors dels articles publicats mitjançant Google Analytics, introduïu aquí un número de compte (p. ex.: UA-xxxxxx-x).
4 months ago jordi New contributor Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
7 months ago None Committed changes Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
7 months ago marc Translation changed Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
Integreu l'a OJS amb el Google Analytics, l'una aplicació de Google per a l'anàlisi del trànsit de llocs web de Google. Per a utilitzar aquest connector, c. Cal que disposeu d'un compte del Google Analytics. Per a obtenir més informació, vegeu el <a href="http://www.google.com/analytics/" title="lloc web del Google Analytics">lloc web del Google Analytics</a>.
7 months ago marc Translation changed Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
Móòdulo Google Analytics
7 months ago marc Translation changed Common Plugins/Google Analytics Plugin - Catalan (ca_ES)
ConnectorMódulo Google Analytics
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 158 1164
Translated 100.0% 8 158 1164
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 30, 2020, 2:31 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year