Translation status

Strings85
100.0% Translate
Words898
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OPS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Repository https://github.com/leibniz-psychology/openid
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #22 from nmueller18/patch-1 758998c
Ronny Bölter authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/openid/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/cs_CZ/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
a year ago Jirka New translation Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
Následující pole jsou volitelná. Nejsou požadována, pro připojení k poskytovateli OpenID.
a year ago primozs Source string changed Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
They following fields are optional. They are not required to connect to an OpenID provider.
a year ago None Committed changes Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
a year ago Jirka Translation changed Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
Musíte nakonfigurovat svou App Service na <a href='https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview' target='_blank' rel='noopener'> portálu Azure </ a a> (po přihlášení přejděte na 'Registrace aplikací - App registrations' ) a použijte přihlášení Azure AD. Viz tento <a href='https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/configure-authentication-provider-aad' target='_blank' rel='noopener'> tutorial </ a a>. Použijte prosím tuto adresu URL přesměrování:
a year ago Jirka Translation changed Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
Musíte nakonfigurovat svou App Service na <a href='https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview' target='_blank' rel='noopener'> portálu Azure </ a > (po přihlášení přejděte na 'Registrace aplikací - App registrations' ) a použijte přihlášení Azure AD. Viz tento <a href='https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/configure-authentication-provider-aad' target='_blank' rel='noopener'> tutorial </ a >. Použijte prosím tuto adresu URL přesměrování:
a year ago Jirka Translation changed Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
Musíte nakonfigurovat svou App Service na <a href='https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview' target='_blank' rel='noopener'> portálu Azure </ a > (po přihlášení přejděte na 'Registrace aplikací - App registrations') a použijte přihlášení Azure AD. Viz tento <a href='https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/configure-authentication-provider-aad' target='_blank' rel='noopener'> tutorial </ a >. Použijte prosím tuto adresu URL přesměrování:
a year ago Jirka New translation Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
<strong>Tento účet je deaktivován bez udání konkrétního důvodu.</strong><br />Chcete-li tento účet aktivovat, <a href='mailto:{$supportEmail}'>kontaktujte technickou podporu</a>.
a year ago Jirka New translation Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
<strong>Při ověřování a získávání vašich dat došlo k chybě.</strong><br />Služba nemusí být právě teď k dispozici. <br /> Zkuste to znovu později a <a href = 'mailto: {$ supportEmail} '> Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu </a>.
a year ago Jirka New translation Common Plugins/OpenID Plugin - Czech (cs_CZ)
<strong>Při načítání vašich údajů od poskytovatele OpenID došlo k chybě.</strong><br />Služba nemusí být momentálně k dispozici. <br /> Zkuste to znovu později a <a href = 'mailto: {$ supportEmail} '>> kontaktujte technickou podporu </a>, pokud problém přetrvává.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 85 898 6582
Translated 100.0% 85 898 6582
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 27, 2021, 3:43 a.m.
Last author Jiří Dlouhý

Activity in last 30 days

Activity in last year