View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings9
100.0% Translate
Words123
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OPS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/piwik
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes b410ea6
admin authored 6 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/piwik/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/bg_BG/locale.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
Моля, въведете идентификатор на профила на сайта.
2 months ago kamburov Translation changed Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
Идентификатор на профила вна сайта
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
В Matomo щракнете върху Настройки -> Уебсайтове. Идентификационният номер на профила на сайта се показва до името на профила на вашия сайт.
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
Идентификатор на профила в сайта
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
Моля, въведете валиден URL адрес. Включете http:// в началото.
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
Пълният URL адрес на вашата инсталация на Matomo (т.е. http://myserver.net/matomo).
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
URL на Matomo
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
<p>С активирана добавка (плъгин) Matomo може да се използва за събиране и анализиране на използването и трафика на уеб сайта за това списание. Моля, имайте предвид, че този плъгин изисква Matomo да е вече инсталиран. Моля, вижте <a href="http://matomo.org/" title="Matomo site">сайта Matomo</a> за повече информация.</p>
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/piwik - Bulgarian (bg_BG)
Интегрирайте OJS с Matomo, безплатно приложение за анализ на трафика на уебсайтове с отворен код. Изисква Matomo вече да е инсталиран. Моля, вижте <a href="http://matomo.org/" title="Matomo">сайта на Matomo</a> за повече информация.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 123 829
Translated 100.0% 9 123 829
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 2, 2022, 12:13 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year