View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings9
100.0% Translate
Words123
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 73.7% 88.9% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 85.7% 90.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/piwik
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish (Argentina)) 95dc877
gonzalo.massa authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/piwik/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
9 months ago None Committed changes Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
9 months ago jordi Translation changed Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
Integraeu OJS amb Matomo, una aplicació gratuïta i de codi obert per a l'anàlisi del trànsit d'un lloc web. Es necessari que Matomo s'hagi instal·lat prèviament. Visiteu el lloc web de <a href="http://matomo.org/" title="Matomo">Matomo</a> per obtenir més informació.
a year ago None Committed changes Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
a year ago jordi New translation Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
A PiwikMatomo, fes clic a Settings -> Websites. L'IDidentificador del perfil del lloc es mostra al costat del vostre nom del perfil del lloc.
a year ago jordi New translation Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
L'adreça URL completa de la tevvostra instal·lació Piwik (p.eMatomo (p. ex.: http://myserver.net/piwikmatomo).
a year ago jordi New translation Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
URL de PiwikMatomo
a year ago jordi New translation Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
<p>Si activeu aquest mòdul podreu utilitzar PiwikMatomo per recopilar i analitzar les dades d'ús i el trànsit d'aquesta revista. Tingueu en compte que aquest mòdul necessita que PiwikMatomo s'hagi instal·lat prèviament. Consulteu el lloc web de <a href="http://piwikmatomo.org/" title="lloc web de Piwik">Piwik siteMatomo site">Matomo</a> per obtenir més informació.</p>
a year ago jordi New translation Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
Integra OJS amb PiwikMatomo, una aplicació web desenvolupada como programari lliure,gratuïta i de codi obert per a l'anàlisi del trànsit d'un lloc web. Es necessari que Piwik estiguMatomo s'hagi instal·lat prèviament al servidor.
Si us plau, v
. Visitaeu el lloc web de <a href="http://piwikmatomo.org/" title="piwik siteMatomo">PiwikMatomo</a> per aobtenir més informació.
a year ago jordi New translation Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
Mòdul PiwikMatomo
a year ago None Resource update Common Plugins/piwik - Catalan (ca_ES)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 123 829
Translated 100.0% 9 123 829
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 3, 2021, 4:03 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year