View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings98
100.0% Translate
Words784
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pln
Repository branch main
Last remote commit Add git exclusion bfee127
admin authored 2 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/pln/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
2 months ago jordi Translation changed Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
Informa de l'estat de PKP PN i dels títols dels articles recents per lal servidor de prova.
2 months ago jordi Translation changed Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
Obtingut l'estat de processament per ade {$depositId} -> ({$processingState})
2 months ago jordi Translation changed Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
Error de xarxa {$error} en connectar amb PKP PN per obtenir una actualització de l'estat per al dipoòsitar.
2 months ago jordi Translation changed Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
Error de xarxa {$error} en connectar amb PKP PN per obtenir una actualització de l'estat per a dipositar.
2 months ago jordi Translation changed Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
Error de xarxa {$error} en connectar amb PKP PN per enviar el dipòsit.
2 months ago jordi Translation changed Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
Error de xarxa {$error} en connectar amb PKP PN per obtenir el document de servei.
2 months ago jordi Translation changed Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
<strong>PKP Preservation Network</strong><br /><br />Llegiu el <a href="https://pkp.sfu.ca/pkp-pn" target="_blank">resum de PKP PN</a> i completeu <a href="{$plnPluginURL}">aquest senzill formulari</a>. Aquesta opció activarà la inclusió de la vostra revista en la xarxa de preservació (PKP PN) de Public Knowledge Project (PKP PN).
7 months ago None Committed changes Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
7 months ago jordi New translation Common Plugins/PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin - Catalan (ca_ES)
Descripció de l'estat
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 98 784 5178
Translated 100.0% 98 784 5178
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 6, 2021, 12:11 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year