View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings20
100.0% Translate
Words150
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Returning Author Screening 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 88.2% 93.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 78.6% 87.0% 14.3% 14.3% 0.0% 14.3% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 65.8% 60.0% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 14.3% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 15.6% 20.2% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/staticPages
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes 3b15da5
admin authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/static-pages-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/sv_SE/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
a year ago bsvvi Translation changed Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
<p>Sidan är tillgänglig via: <blockquote>{$pagesPath}</blockquote>...där %PATH% är sökvägen som har angetts ovan. <strong>Observera:</strong> Två sidor kan inte ha samma sökväg. Om systemets inbyggda sökvägar används kan det orsaka att du förlorar till gång till viktiga funktioner.</p>
a year ago bsvvi Suggestion accepted Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
<p>Sidan är tillgänglig via: <blockquote>{$pagesPath}</blockquote>...där %PATH% är sökvägen som har angetts ovan. <strong>Observera:</strong> Två sidor kan inte ha samma sökväg. Om systemets inbyggda sökvägar används kan det orsaka att du förlorar till gång till viktiga funktioner.</p>
a year ago bsvvi Suggestion accepted Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
Fältet för sökvägen får bara innehålla alfanumerisk tecken plus '.', '/', '-', och '_'.
a year ago None Committed changes Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
a year ago bsvvi Suggestion accepted Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
Redigera en statisk sida
a year ago bsvvi Suggestion accepted Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
Lägg till en statisk sida
a year ago bsvvi Translation changed Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
PDetta pluginet gör det möjligt att administrera innehållet på statiska sidor.
a year ago bsvvi Suggestion accepted Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
Pluginet gör det möjligt att administrera innehållet på statiska sidor.
a year ago bsvvi Suggestion accepted Common Plugins/Static Pages Plugin - Swedish (sv_SE)
Plugin för statiska sidor
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 20 150 953
Translated 100.0% 20 150 953
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 14, 2021, 11:11 a.m.
Last author Viveka Svensson

Activity in last 30 days

Activity in last year