View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words226
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 77.8% 41.5% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 75.0% 27.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 50.0% 13.6% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 90.6% 66.4% 9.4% 9.4% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 97.4% 84.9% 2.6% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OPS CrossRef import/export plugin 96.7% 82.4% 3.3% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/textEditorExtras.git
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#8064 Fix execute function signature 46b8a7a
admin authored 18 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/texteditorextras/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/bg_BG/locale.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)

<p>Активирайте допълнителните контроли, които искате да се показват в редактора TinyMCE за всяко поле, изброено по-долу.</p>
<p>В някои случаи добавянето на изображения, таблици или друго разширено форматиране може да причини проблеми с разпространението. Това е особено
важи в два случая. Разширеното форматиране в тялото на имейл шаблона може да не е съвместимо с всички имейл клиенти и може да
увеличавате риска от блокиране на имейлите ви. Разширеното форматиране в резюме може да не е съвместимо с
услуги за индексиране като Google Scholar, Crossref и PKP Index.</p>
<p>Таблиците представят два допълнителни проблема. Първо, широките таблици могат да причинят проблеми с оформлението на малки екрани. Трябва да тествате
всички таблици, които добавяте към сайта си на мобилно устройство. Второ, повечето таблици изискват заглавия на редове и колони, за да бъдат
в съответствие с изискванията за достъпност в много юрисдикции. Контролите на таблицата, които могат да бъдат активирани тук, не го правят
и не поддържат правилно HTML маркиране, което отговаря на тези изисквания. Може да се наложи ръчно да коригирате HTML маркирането на вашите таблици
съгласно <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">указанията на WCAG 2.0</a>.</p>
<p>Насърчаваме ви да добавяте разширени опции за форматиране само когато е необходимо и внимателно да тествате резултатите
навсякъде, където публикуваният ви материал е обобщен в други услуги.</p>
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
Таблици
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
Код
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
Изображения
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
Основен текст на шаблона за имейл
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
Добавете контроли към разширения текстов редактор, за да качвате изображения, да манипулирате HTML кода и да добавяте таблици.
3 months ago kamburov New translation Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
Добавки за текстов редактор
3 months ago kamburov New string to translate Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
3 months ago kamburov Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Bulgarian (bg_BG)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 226 1484
Translated 100.0% 7 226 1484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 1, 2022, 9:51 a.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year