View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words226
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 73.7% 88.9% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 85.7% 90.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/textEditorExtras.git
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes 6f11cf1
admin authored 5 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/texteditorextras/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
a year ago jordi New translation Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)

<p>Activeu els controls extra que us agradaria que apareguessin en l'editor TinyMCE per a cada camp dels que hi ha a continuació.</p>
<p>En alguns casos, afegir imatges, taules o altres formats avançats podria ocasionar problemes de distribució. Això succeeix especialment
en dos casos. El format avançat en el cos de les plantilles de correu electrònic pot no ser compatible amb tots els clients de correu
i pot incrementar el risc que els vostres correus electrònics siguin blocats. El format avançat en els resums pot no ser compatible amb
serveis d'indexació com Google Scholar, Crossref i PKP Index.</p>
<p>Les taules presenten dos problemes addicionals. En primer lloc, les taules molt amples poden causar problemes de visualització en pantalles petites.
Hauríeu de comprovar totes les taules que afegiu en el vostre lloc en un dispositiu mòbil. En segon lloc, la majoria de taules necessiten capçaleres
de fila i columna per ajustar-se als requeriments d'accessibilitat de moltes jurisdiccions. Els controls de taula que aquí es poden habilitar
no són compatibles amb un marcat HTML adequat per assolir aquests requeriments. Es possible que necessiteu ajustar manualment el marcat HTML
de les vostres taules d'acord amb les <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">directrius WCAG 2.0</a>.</p>
<p>Us recomanem que afegiu opcions de format avançat només en els casos que sigui realment necessari, i que comproveu detingudament els resultats
en tots els serveis en què s'agregui el material que publiqueu .</p>
a year ago jordi New translation Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
Taules
a year ago jordi New translation Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
Codi
a year ago jordi New translation Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
Imatges
a year ago jordi New translation Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
Cos de la plantilla de correu electrònic
a year ago jordi New translation Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
Afegir controls a l'editor de textos enriquit per carregar imatges, manipular el codi HTML i afegir taules.
a year ago jordi New translation Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
Extres de l'editor de text
a year ago jordi New contributor Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
a year ago marc Suggestion added Common Plugins/textEditorExtras - Catalan (ca_ES)
Extres de l'editor de text
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 226 1484
Translated 100.0% 7 226 1484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change June 12, 2020, 10:28 a.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year