View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words226
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/textEditorExtras.git
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes ac3fde3
admin authored 10 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/texteditorextras/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/mk_MK/locale.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
7 months ago tfildishevska New translation Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)

<p>Овозможете ги дополнителните контроли кои би сакале да бидат прикажани во TinyMCE уредникот за секое од полињата подолу.</p>
<p>Во некои случаи, додавањето на слики, табели или останато напредно форматирање може да доведе до проблеми со дистрибуција. Ова е особено
во два случаи. Напредното форматирање во главниот дел на темплејтот на е-пошта можно е да не се усогласува со сите клиенти за е-пошта и може
да го зголеми ризикот вашата е-пошта да биде блокирана. Напредно форматирање во апстрактот можно е да не се усогласува со
услогите за индексирање како Google Scholar, Crossref и PKP индексот.</p>
<p>Табелите претставуваат два дополнителни проблеми. Прво, широките табели може да предизвикаат проблеми со распоредот на помали екрани. Треба да ги тестирате
сите табели кои ги додавате на вашиот сајт на мобилни уреди. Второ, кај повеќето табели потребно е да има хедери на редови и колони за да бидат
согласни со барањата за пристапност во многу подрачја. Контролите за табли кои може да бидат овозможени тука не
поддржуваат правилно обележување на ХТМЛ кое ги задоволува тие барања. Можно е да треба рачно да ги подесите обележувењата на ХТМЛ на вашите табели
согласно со <a href="https://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H51.html">упатствата на WCAG 2.0</a>.</p>
<p>Ви препорачуваме да додавате опции за напредно форматирање само кога се потребни и внимателно да ги тестирате резултатите
секаде каде што вашиот објавен материјал е собран на други услуги.</p>
7 months ago tfildishevska New translation Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Главен дел на темплејт на е-пошта
7 months ago tfildishevska New translation Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Табели
7 months ago tfildishevska New translation Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Код
7 months ago tfildishevska New translation Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Слики
7 months ago tfildishevska Translation changed Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Додатоци за уредувачникот на текст
7 months ago tfildishevska New translation Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Додајте контроли кон уредникот на текст за прикувачување на слики, манипулација со ХТМЛ код и додавање табели.
7 months ago tfildishevska New translation Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Додатоци за уредувачот на текст
7 months ago tfildishevska New string to translate Common Plugins/textEditorExtras - Macedonian (mk_MK)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7 226 1484
Translated 100.0% 7 226 1484
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 22, 2021, 2:22 p.m.
Last author Teodora Fildishevska

Activity in last 30 days

Activity in last year