View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings57
98.2% Translate
Words1178
97.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Returning Author Screening 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.2% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 76.5% 80.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 30.4% 11.8% 0.0% 0.0% 26.1% 8.7% Translate
Browse Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 90.0% 55.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 70.0% 54.7% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
textEditorExtras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/usageStats
Repository branch master
Last remote commit Translation updates (#33) 066f11c
admin authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/usage-statistics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/sv_SE/locale.po
When User Action Detail Object
13 days ago Ustramator Source string changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)

<p>You successfully opted out of usage statistics collection. While you see this message no staticstics will be collected from your usage of this site. Click the below button to revert your decision.</p>
2 months ago admin Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
2 months ago mannemark New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)

<h3>Allmän integritetsinformation</h3>
<p>Se vår allmänna <a href="{$privacyStatementUrl}">integritetspolicy</a>.</p>
<h3>Användningsstatistik</h3>
<p>För att kunna analysera vår tidskrifts och dess publicerade artiklars användning och genomslag samlar vi in och loggar besök på tidskriftens förstasida, nummer, artiklar, publiceringsversioner samt bilagor. Alla data anonymiseras i processen. Ingen information om personer loggas. IP-adresser anonymiseras genom hashning (med <em>SHA 256</em>) i kombination med ett <em>64 tecken långt "salt"</em>, som automatiskt <em>genereras slumpmässigt och skrivs över dagligen</em>. Därför kan IP-adresser inte återskapas.</p>
<p>Följande information samlas in utöver de anonymiserade IP-adresserna:</p>
<ul>
<li>Åtkomsttyp (d.v.s. administrativ)</li>
<li>Tid för begäran</li>
<li>Begärd URL</li>
<li>HTTP-statuskod</li>
<li>Webbläsare</li>
</ul>
<p>Insamlade data används endast i utvärderingssyfte. IP-adresser går inte att koppla till användar-ID:n. Det är tekniskt omöjligt att spåra ett specifik delmängd av data till en specifik IP-adress.</p>
2 months ago mannemark Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)

<h3>Allmänn integritetsinformation</h3>
<p>Se vår allmänna <a href="{$privacyStatementUrl}">integritetspolicy</a>.</p>
<h3>Användningsstatistik</h3>
<p>För att kunna analysera vår tidskrifts och dess publicerade artiklars användning och genomslag samlar vi in och loggar besök på tidskriftens förstasida, nummer, artiklar, publiceringsversioner samt bilagor. Alla data anonymiseras i processen. Ingen information om personer loggas. IP-adresser anonymiseras genom hashning (med <em>SHA 256</em>) i kombination med ett <em>64 tecken långt "salt"</em>, som automatiskt <em>genereras slumpmässigt och skrivs över dagligen</em>. Därför kan IP-adresser inte återskapas.</p>
<p>Följande information samlas in utöver de anonymiserade IP-adresserna:</p>
<ul>
<li>Åtkomsttyp (d.v.s. administrativ)</li>
<li>Tid för begäran</li>
<li>Begärd URL</li>
<li>HTTP-statuskod</li>
<li>Webbläsare</li>
</ul>
<p>Insamlade data används endast i utvärderingssyfte. IP-adresser går inte att koppla till användar-ID:n. Det är tekniskt omöjligt att spåra ett specifik delmängd av data till en specifik IP-adress.</p>
2 months ago mannemark New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
Varje press kan upphäva dessa inställningar från pressens plugin-sida.
2 months ago mannemark Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
Inställningar för användningsstatistik-pluginet sparade.
2 months ago mannemark New contributor Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
5 months ago None New string to translate Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
5 months ago None Resource update Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 1178 7761
Translated 98.2% 56 1146 7556
Needs editing 1.8% 1 32 205
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 27, 2020, 1:35 p.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year