View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings57
100.0% Translate
Words1178
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Returning Author Screening 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.2% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 76.5% 80.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 30.4% 11.8% 0.0% 0.0% 26.1% 8.7% Translate
Browse Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 90.0% 55.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 70.0% 54.7% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
textEditorExtras 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/usageStats
Repository branch master
Last remote commit Translation updates (#33) 066f11c
admin authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/usage-statistics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/sv_SE/locale.po
When User Action Detail Object
a month ago admin Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
a month ago mannemark New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)

<h3>Allmän integritetsinformation</h3>
<p>Se vår allmänna <a href="{$privacyStatementUrl}">integritetspolicy</a>.</p>
<h3>Användningsstatistik</h3>
<p>För att kunna analysera vår tidskrifts och dess publicerade artiklars användning och genomslag samlar vi in och loggar besök på tidskriftens förstasida, nummer, artiklar, publiceringsversioner samt bilagor. Alla data anonymiseras i processen. Ingen information om personer loggas. IP-adresser anonymiseras genom hashning (med <em>SHA 256</em>) i kombination med ett <em>64 tecken långt "salt"</em>, som automatiskt <em>genereras slumpmässigt och skrivs över dagligen</em>. Därför kan IP-adresser inte återskapas.</p>
<p>Följande information samlas in utöver de anonymiserade IP-adresserna:</p>
<ul>
<li>Åtkomsttyp (d.v.s. administrativ)</li>
<li>Tid för begäran</li>
<li>Begärd URL</li>
<li>HTTP-statuskod</li>
<li>Webbläsare</li>
</ul>
<p>Insamlade data används endast i utvärderingssyfte. IP-adresser går inte att koppla till användar-ID:n. Det är tekniskt omöjligt att spåra ett specifik delmängd av data till en specifik IP-adress.</p>
a month ago mannemark Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)

<h3>Allmänn integritetsinformation</h3>
<p>Se vår allmänna <a href="{$privacyStatementUrl}">integritetspolicy</a>.</p>
<h3>Användningsstatistik</h3>
<p>För att kunna analysera vår tidskrifts och dess publicerade artiklars användning och genomslag samlar vi in och loggar besök på tidskriftens förstasida, nummer, artiklar, publiceringsversioner samt bilagor. Alla data anonymiseras i processen. Ingen information om personer loggas. IP-adresser anonymiseras genom hashning (med <em>SHA 256</em>) i kombination med ett <em>64 tecken långt "salt"</em>, som automatiskt <em>genereras slumpmässigt och skrivs över dagligen</em>. Därför kan IP-adresser inte återskapas.</p>
<p>Följande information samlas in utöver de anonymiserade IP-adresserna:</p>
<ul>
<li>Åtkomsttyp (d.v.s. administrativ)</li>
<li>Tid för begäran</li>
<li>Begärd URL</li>
<li>HTTP-statuskod</li>
<li>Webbläsare</li>
</ul>
<p>Insamlade data används endast i utvärderingssyfte. IP-adresser går inte att koppla till användar-ID:n. Det är tekniskt omöjligt att spåra ett specifik delmängd av data till en specifik IP-adress.</p>
a month ago mannemark New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
Varje press kan upphäva dessa inställningar från pressens plugin-sida.
a month ago mannemark Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
Inställningar för användningsstatistik-pluginet sparade.
a month ago mannemark New contributor Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
4 months ago None New string to translate Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
4 months ago None Resource update Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Swedish (sv_SE)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 1178 7761
Translated 100.0% 57 1178 7761
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change May 27, 2020, 1:35 p.m.
Last author Magnus Annemark

Activity in last 30 days

Activity in last year