View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings42
100.0% Translate
Words437
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/sword
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/sword.git
Repository branch main
Last remote commit Update to version 1.0.6.0 0a05ee8
admin authored 7 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/sword-deposit-plugin/locale-keys/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/mk_MK/locale.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
7 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Складирање трудовподнесоци во оддалечени складишта со користење на SWORD протокол за складирање
7 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Ако не специфицираш тука лозинка, ти и/или авторот ќе биде принуден да ја внесе кога ќе складира. Забележи дека оваа лозинка ќе биде видлива за сите менаџери на списанието и ќе биде складирана во базата на податоци без кодирање.
7 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
<h4>Видови складирачки точки:</h4>
<p><strong>Автоматски</strong>: Складирањето се остварува автоматски. Комплетна SWORD складирачка точка е специфицирана. Мора да бидат специфицирани корисничко име и лозинка. Складирањето се остварува после прифаќање нотификацијата од авторот.<br/>
<strong>Опција; флексибилно</strong>: Авторот може да избере дали ќе- или нема да складира. Специфицираната УРЛ адреса укажува на серверот на документот, а авторот може да избере која специфична точка на складирање ќе користи за соодветниот документ. Складирањето се остварува после прифаќање нотификацијата од авторот.<br/>
<strong>Опција; Фиксно</strong>: Авторот може да избере дали ќе- или нема да складира. Специфицираната УРЛ адреса укажува на специфична SWORD точка на складирање. Складирањето се остварува после прифаќање нотификацијата од авторот.<br/>
<strong>Само менаџер</strong>: Само менаџерот на списанието може да ја користи оваа точка на складирање. УРЛ адресата укажува на серфвер на документот. Складирањето рачно се остварува од Менаџерот на списаниетосо користње на Внеси/изнеси инртерфејс во менаџирање на списанието.
</p>
7 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Овозможи им на менаџерите на списанијата и (опцијаонално) на авторите да ги складираат трудовподнесоците според SWORD протоколот. Забележи дека овој плагин бара Zip екстензија која во моментов не е инсталирана.
7 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Овозможи им на менаџерите на списанијата и (опцијаонано) на авторите да ги складираат трудовитеподнесоци според SWORD протоколот
7 months ago jonovski New contributor SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
7 months ago None New string to translate SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
7 months ago None Resource update SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
8 months ago None Committed changes SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 42 437 2957
Translated 100.0% 42 437 2957
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 10, 2021, 10:30 p.m.
Last author Jovan Jonovski

Activity in last 30 days

Activity in last year