Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

plugins.importexport.users.uploadFile
English
Context English Turkish (tr_TR) Actions
plugins.importexport.users.import.dataFile User data file Kullanıcı veri dosyası
plugins.importexport.users.import.sendNotify Send a notification email to each imported user containing the user's username and password. Sistme kaydedilen her kullanıcıya kullanıcı adı ve parola içeren bir mesaj gönder.
plugins.importexport.users.import.continueOnError Continue to import other users if a failure occurs. Bir hata oluşsa dahi diğer kullanıcıları yüklemeyi sürdür.
plugins.importexport.users.import.usersWereImported The following users were successfully imported into the system Aşağıdaki kullanıcılar sisteme başarı ile eklendi
plugins.importexport.users.import.errorsOccurred Errors occurred during the import Veri içe aktarılırken hata meydana geldi
plugins.importexport.users.import.confirmUsers Confirm that these are the users you would like to import into the system Bunların sisteme eklenmesini istediğiniz kullanıcılar olduğunu onaylayınız
plugins.importexport.users.import.warning Warning Uyarı
plugins.importexport.users.import.encryptionMismatch Cannot use passwords hashed with {$importHash}; OMP is configured to use {$ompHash}. If you continue, you will need to reset the imported users' passwords. {$importHash} ile karıştırma uygulanmış şifreler kullanılamaz; OMP, {$ompHash} kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Devam ederseniz, içe aktarılan kullanıcıların şifrelerini sıfırlamanız gerekecektir.
plugins.importexport.users.unknownPress An unknown press path "{$contextPath}" was specified. Sistemde bulunmayan "{$contextPath}" şeklinde bir yayınevi yolu belirtildi.
plugins.importexport.users.export.exportUsers Export Users Kullanıcı verilerini dışa aktar
plugins.importexport.users.export.exportByRole Export By Role Görevlerine Göre Dışa Aktar
plugins.importexport.users.export.exportAllUsers Export All Tümünü Dışa Aktar
plugins.importexport.users.export.errorsOccurred Errors occurred during the export Veriler dışa aktarılırken hata meydana geldi
plugins.importexport.users.importComplete The import completed successfully. Users with usernames and email addresses that are not already in use have been imported, along with accompanying user groups. İçe aktarma başarıyla tamamlandı. Halihazırda kullanılmayan kullanıcı adları ve e-posta adresleri olan kullanıcılar, beraberindeki kullanıcı gruplarıyla birlikte içe aktarıldı.
plugins.importexport.users.results Results Sonuç
plugins.importexport.users.uploadFile Please upload a file under "Import" in order to continue. Devam etmek için lütfen "İçe Aktar" düğmesine basarak bir dosya yükleyin.
Context English Turkish (tr_TR) Actions
plugins.importexport.users.export.exportByRole Export By Role Görevlerine Göre Dışa Aktar
plugins.importexport.users.export.exportUsers Export Users Kullanıcı verilerini dışa aktar
plugins.importexport.users.import.confirmUsers Confirm that these are the users you would like to import into the system Bunların sisteme eklenmesini istediğiniz kullanıcılar olduğunu onaylayınız
plugins.importexport.users.import.continueOnError Continue to import other users if a failure occurs. Bir hata oluşsa dahi diğer kullanıcıları yüklemeyi sürdür.
plugins.importexport.users.import.dataFile User data file Kullanıcı veri dosyası
plugins.importexport.users.import.encryptionMismatch Cannot use passwords hashed with {$importHash}; OMP is configured to use {$ompHash}. If you continue, you will need to reset the imported users' passwords. {$importHash} ile karıştırma uygulanmış şifreler kullanılamaz; OMP, {$ompHash} kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Devam ederseniz, içe aktarılan kullanıcıların şifrelerini sıfırlamanız gerekecektir.
plugins.importexport.users.import.errorsOccurred Errors occurred during the import Veri içe aktarılırken hata meydana geldi
plugins.importexport.users.import.importUsers Import Users Kullanıcıları İçe Aktar
plugins.importexport.users.import.instructions Select an XML data file containing user information to import into this press. See the press help for details on the format of this file.<br /><br />Note that if the imported file contains any usernames or email addresses that already exist in the system, the user data for those users will not be imported and any new roles to be created will be assigned to the existing users. Bu yayınevine aktarmak için kullanıcı bilgilerini içeren bir XML veri dosyası seçin. Bu dosyanın biçimiyle ilgili ayrıntılar için yayınevi yardımına bakın. <br /> <br /> İçe aktarılan dosya sistemde zaten mevcut olan herhangi bir kullanıcı adı veya e-posta adresi içeriyorsa, bu kullanıcıların kullanıcı verilerinin içe aktarılmayacağını ve oluşturulacak tüm yeni rollerin mevcut kullanıcılara da atanacağını unutmayın.
plugins.importexport.users.import.sendNotify Send a notification email to each imported user containing the user's username and password. Sistme kaydedilen her kullanıcıya kullanıcı adı ve parola içeren bir mesaj gönder.
plugins.importexport.users.import.usersWereImported The following users were successfully imported into the system Aşağıdaki kullanıcılar sisteme başarı ile eklendi
plugins.importexport.users.import.warning Warning Uyarı
plugins.importexport.users.importComplete The import completed successfully. Users with usernames and email addresses that are not already in use have been imported, along with accompanying user groups. İçe aktarma başarıyla tamamlandı. Halihazırda kullanılmayan kullanıcı adları ve e-posta adresleri olan kullanıcılar, beraberindeki kullanıcı gruplarıyla birlikte içe aktarıldı.
plugins.importexport.users.results Results Sonuç
plugins.importexport.users.unknownPress An unknown press path "{$contextPath}" was specified. Sistemde bulunmayan "{$contextPath}" şeklinde bir yayınevi yolu belirtildi.
plugins.importexport.users.uploadFile Please upload a file under "Import" in order to continue. Devam etmek için lütfen "İçe Aktar" düğmesine basarak bir dosya yükleyin.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Contributor agreement Translated Open Monograph Press/importexport-users
The following string has different context, but the same source.
Contributor agreement Translated Open Monograph Press/importexport-native Devam etmek için lütfen "İçe Aktar" düğmesine basarakaltında bir dosya yükleyin.

Loading…

User avatar drugurkocak

Translation changed

Open Monograph Press / importexport-usersTurkish (tr_TR)

a year ago
User avatar yoruyenturk

New translation

Open Monograph Press / importexport-usersTurkish (tr_TR)

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

String information

Context
plugins.importexport.users.uploadFile
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
plugins/importexport/users/locale/tr_TR/locale.po, string 21