Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale keys 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://github.com/pkp/registrationNotification
Translation license GNU General Public License V3
Number of strings 99
Number of words 1613
Number of characters 11961
Number of languages 18
Number of source strings 6
Number of source words 98
Number of source characters 728
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes Registration Notification Plugin/Locale keys - Norwegian Bokmål
7 months ago None Committed changes Registration Notification Plugin/Emails - Norwegian Bokmål
8 months ago tormod Translation changed Registration Notification Plugin/Locale keys - Norwegian Bokmål
Registreringsvarseling-programtillegg
8 months ago tormod Translation changed Registration Notification Plugin/Emails - Norwegian Bokmål
En ny bruker har blitt registrert den {$date} i tidsskriftet {$contextName}.
<br /><strong>Navn:</strong> {$userFullName}
<br /><strong>Brukernavn:</strong> {$userName}
<br /><strong>E-post:</strong> {$userEmail}</a>
<br />
<br />
Dette er en automatisk generert e-post fra Public Knowledge Project sin Registration Notification programtilleggtt programtillegg for registreringsvarsel.
8 months ago tormod Suggestion removed Registration Notification Plugin/Emails - Norwegian Bokmål
En ny bruker har blitt registrert den {$date} i tidsskriftet {$contextName}.
<br /><strong>Navn:</strong> {$userFullName}
<br /><strong>Brukernavn:</strong> {$userName}
<br /><strong>E-post:</strong> {$userEmail}</a>
<br />
<br />
Dette er en automatisk generert e-post fra Public Knowledge Project sitt programtillegg for registreringsmelding.
8 months ago tormod Translation changed Registration Notification Plugin/Emails - Norwegian Bokmål
Melding om rRegistreringsvarsel
8 months ago tormod Suggestion removed Registration Notification Plugin/Emails - Norwegian Bokmål
Registreringsmelding
8 months ago tormod Translation changed Registration Notification Plugin/Locale keys - Norwegian Bokmål
Sender en e-post til en konfigurerbar liste over e-postadresser hver gang en ny bruker blir registrert. <strong>Se README-dokumentet til dette programtillegget for installasjonsveiledning.</strong>
8 months ago tormod Committed changes Registration Notification Plugin/Locale keys - Norwegian Bokmål
8 months ago tormod Committed changes Registration Notification Plugin/Locale keys - Norwegian Bokmål
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year