View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings11
100.0% Translate
Words152
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OPS CrossRef import/export plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/controlPublicFiles.git
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes eeec68d
admin authored a year ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/controlpublicfiles/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/bg_BG/locale.po
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
<p>Потребителите могат да качват изображения навсякъде, където са представени, с разширен текстов редактор, който включва контрола за качване на изображения. Това включва места като секцията „За списанието“, както и биографията на потребителя в областта на потребителския профил на всеки потребител.</p><p>Настройките по-долу ви позволяват да ограничите кой може да качва, какви файлове може да качва и колко голяма да бъде съответната директория с файлове.</p>
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Не позволявайте на {$role} да качва файлове през текстовия редактор.
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Деактивиране по роля
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Не позволявайте на потребители да качват файлове през текстовия редактор.
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Деактивирайте всички качвания
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Ограничете какви файлове могат да се качват. Разделете всеки файл със запетая. По подразбиране е "gif,jpg,png".
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Разрешени типове файлове
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Задайте ограничение за общия размер на файла на публичната директория за качване на всеки потребител в байтове. По подразбиране е 25000 (25mb).
2 months ago kamburov New translation Common Plugins/controlPublicFiles - Bulgarian (bg_BG)
Разрешен размер на директорията
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 11 152 887
Translated 100.0% 11 152 887
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 2, 2022, 12:18 p.m.
Last author Cyril Kamburov

Activity in last 30 days

Activity in last year