View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings20
100.0% Translate
Words150
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.6% Translate
Usage Statistics Plugin 98.2% 97.3% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 81.8% 85.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/staticPages
Repository branch master
Last remote commit Standardize locale codes f2ea2c1
admin authored a month ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/static-pages-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
<p>Aquesta pàgina serà accessible a <blockquote>{$pagesPath}</blockquote>... on %PATH% es la ruta introduida anteriorment. <strong>Nota:</strong> dues pàgines diferents no poden tenir la mateixa ruta. Utilitzar rutes construïdes dins del sistema pot provocar que perdeu l'accés a funcions importants.</p>
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
El camp de la ruta només pot contenir caràcters alfanumèrics, i '.', '/', '-', i '_'.
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
El formulari següent mostra totes les pàgines estàtiques que heu creat. Podeu editar o eliminar aquestes pàgines a través dels enllaços que hi ha a la part dreta.
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
No s'ha creat cap pàgina estàtica.
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
<p><strong>El mòdul TinyMCE ha d'estar instal·lat i actiu per poder afegir/editar contingut.</strong></p>
4 months ago jordi New translation Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
Pàgines estàtiques
4 months ago jordi New contributor Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
8 months ago None New string to translate Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
8 months ago None Resource update Common Plugins/Static Pages Plugin - Catalan (ca_ES)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 20 150 953
Translated 100.0% 20 150 953
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 4, 2020, 3:33 p.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year