Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale keys 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://github.com/pkp/sword
Translation license GNU General Public License V3
Number of strings 1350
Number of words 14940
Number of characters 101670
Number of languages 32
Number of source strings 45
Number of source words 498
Number of source characters 3389
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
5 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Складирање трудовподнесоци во оддалечени складишта со користење на SWORD протокол за складирање
5 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Ако не специфицираш тука лозинка, ти и/или авторот ќе биде принуден да ја внесе кога ќе складира. Забележи дека оваа лозинка ќе биде видлива за сите менаџери на списанието и ќе биде складирана во базата на податоци без кодирање.
5 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
<h4>Видови складирачки точки:</h4>
<p><strong>Автоматски</strong>: Складирањето се остварува автоматски. Комплетна SWORD складирачка точка е специфицирана. Мора да бидат специфицирани корисничко име и лозинка. Складирањето се остварува после прифаќање нотификацијата од авторот.<br/>
<strong>Опција; флексибилно</strong>: Авторот може да избере дали ќе- или нема да складира. Специфицираната УРЛ адреса укажува на серверот на документот, а авторот може да избере која специфична точка на складирање ќе користи за соодветниот документ. Складирањето се остварува после прифаќање нотификацијата од авторот.<br/>
<strong>Опција; Фиксно</strong>: Авторот може да избере дали ќе- или нема да складира. Специфицираната УРЛ адреса укажува на специфична SWORD точка на складирање. Складирањето се остварува после прифаќање нотификацијата од авторот.<br/>
<strong>Само менаџер</strong>: Само менаџерот на списанието може да ја користи оваа точка на складирање. УРЛ адресата укажува на серфвер на документот. Складирањето рачно се остварува од Менаџерот на списаниетосо користње на Внеси/изнеси инртерфејс во менаџирање на списанието.
</p>
5 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Овозможи им на менаџерите на списанијата и (опцијаонално) на авторите да ги складираат трудовподнесоците според SWORD протоколот. Забележи дека овој плагин бара Zip екстензија која во моментов не е инсталирана.
5 months ago jonovski New translation SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Овозможи им на менаџерите на списанијата и (опцијаонано) на авторите да ги складираат трудовитеподнесоци според SWORD протоколот
5 months ago jonovski New contributor SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
5 months ago None New string to translate SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
5 months ago None Resource update SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
6 months ago None Committed changes SWORD Deposit Plugin/Locale keys - Macedonian (mk_MK)
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year