View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings107
100.0% Translate
Words927
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 28.6% 9.4% 69.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 99.3% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Indonesian) 1ff6cfc186
Satuh1 authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/submission.po
Monolingual base language filelocale/en_US/submission.po
Translation file locale/lv/submission.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes Open Journal Systems/submission - lv (generated)
3 weeks ago ievat Translation changed Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Maketēšanas redaktortājs šeit augšupielādē publicēšanai gatavas datnes. Izmantojiet <em>Assign Auditor</em> (Piešķirt auditoru), lai izraudzītos autorus un citas personas, kas pārbaudīs un koriģēs saliktņus, un pirms publicēšanas labotās datnes augšupielādēs apstiprināšanai.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Atlasiet failus, kas jānosūta uz recenzēšanas posmu.
3 weeks ago ievat Translation changed Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Nosūtiet e-pastu autoriem, lai informētu viņus, ka viņu iesniegtais materiāls ir nosūtīts atpakaļ uz recenzēšanas posmu. Paskaidrojiet, kāpēc tika pieņemts šāds lēmums, un informējiet autorus par to, kādas turpmākā pārskatīšana tiks veikta tiks recenzēts.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Nosūtiet e-pasta autoriem, lai informētu, ka šis iesniegtais materiāls tiks nosūtīts recenzēšanai. Ja iespējams, sniedziet autoriem norādes par to, cik ilgi recenzēšanas process varētu ilgt un kad redakcija ar viņiem atkal sazināsies.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Nosūtiet e-pastu autoriem, lai informētu viņus, ka viņu iesniegtais materiāls ir nosūtīts atpakaļ uz recenzēšanas posmu. Paskaidrojiet, kāpēc tika pieņemts šāds lēmums, un informējiet autorus par to, kāda turpmākā pārskatīšana tiks veikta.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Iesniegtais materiāls {$title} tika nosūtīts atpakaļ uz recenzēšanas posmu.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Nosūtīts atpakaļ uz recenziju
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/submission - lv (generated)
{$editorName} atcēla lēmumu par šī iesniegtā materiāla pieņemšanu un nosūtīja to atpakaļ uz izskatīšanas posmu.
3 weeks ago ievat New translation Open Journal Systems/submission - lv (generated)
Atcelt lēmumu par šī iesniegtā materiāla pieņemšanu un nosūtīt to atpakaļ uz izskatīšanas posmu.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 107 927 6127
Translated 100.0% 107 927 6127
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change April 20, 2022, 10 a.m.
Last author Ieva Tiltina

Activity in last 30 days

Activity in last year