View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German 72.7% 52.7% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 90.9% 94.6% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 90.9% 62.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit Bump tinymce from 4.9.10 to 4.9.11 be47204d7
dependabot[bot] authored an hour ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemaskplugins/importexport/native/locale/*/locale.po
Monolingual base language fileplugins/importexport/native/locale/en_US/locale.po
Number of strings 121
Number of words 814
Number of characters 4983
Number of languages 11
Number of source strings 11
Number of source words 74
Number of source characters 453
When User Action Detail Object
3 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/importexport-native
3 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/importexport-native
3 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/importexport-native
a month ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/importexport-native
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
a month ago open2source New translation Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
Nieznane serie {$param}
a month ago open2source New translation Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
W tym wydaniu brakuje wymaganych informacji dla metadanych ONIX używanych do eksportu. Proszę przejdź do: Ustawienia>Workflow>Produkcja i uzupełnij brakujące szczegóły.
a month ago open2source New translation Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
Import zakończony pomyślnie. Następujące pozycje zostały importowane:
a month ago open2source Translation changed Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
Importuj"Do importu"
a month ago open2source Translation changed Open Monograph Press/importexport-native - Polish (pl_PL)
E"Do eksportuj"
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year