View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic (ar_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque 85.5% 73.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian (bs_BA) 78.2% 69.2% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian (bg_BG) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) (zh_CN) 98.2% 97.3% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
Croatian (hr_HR) 78.2% 69.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 98.2% 97.3% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (fr_FR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician (gl_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian (ka_GE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 81.8% 71.6% 0.0% 16.4% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian (hu_HU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian (id_ID) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 98.2% 97.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese (ja_JP) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish (ku_IQ) 54.5% 30.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian (fa_IR) 96.4% 94.1% 0.0% 23.6% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian (ro_RO) 98.2% 97.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (cyrillic) 96.4% 94.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin) 96.4% 94.1% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 98.2% 97.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 98.2% 97.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/pkp-lib
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/pkp-lib
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (German) 5c43cf479
piapio authored 9 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/pkp-lib/admin/
Filemasklocale/*/installer.po
Monolingual base language filelocale/en_US/installer.po
Number of strings 2200
Number of words 20400
Number of characters 153360
Number of languages 40
Number of source strings 55
Number of source words 510
Number of source characters 3834
When User Action Detail Object
a week ago None Resource update PKP Web Application Library/installer - Malay
a week ago None New alert Repository has changes. PKP Web Application Library/installer
8 days ago None New alert Repository has changes. PKP Web Application Library/installer
9 days ago None Committed changes PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
9 days ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
PHP версията на вашия сървър не се поддържа от този софтуер. Проверете отново изискванията за инсталиране в docs/README.
9 days ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Предоставете уникален идентификатор на сайта и основен URL адрес на OAI на PKP само за целите на статистиката и сигналите за сигурност.
9 days ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Маяк (фар)
9 days ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
<p>Вашата PHP инсталация няма активиран XSL модул. Или го активирайте, или конфигурирайте параметъра xslt_command във вашия config.inc.php файл.</p>
9 days ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)

<p>1. Следните файлове и директории (и тяхното съдържание) трябва да бъдат направени за запис:</p>
<ul>
<li><tt>config.inc.php</tt> може да се записва (по избор): {$writable_config}</li>
<li><tt>public/</tt> може да се записва: {$writable_public}</li>
<li><tt>cache/</tt> може да се записва: {$writable_cache}</li>
<li><tt>cache/t_cache/</tt> може да се записва: {$writable_templates_cache}</li>
<li><tt>cache/t_compile/</tt> може да се записва: {$writable_templates_compile}</li>
<li><tt>cache/_db</tt> може да се записва: {$writable_db_cache}</li>
</ul>

<p>2. Трябва да се създаде директория за съхранение на качени файлове и да може да се записва (вижте "Настройки на файлове" по-долу).</p>
9 days ago kamburov New translation PKP Web Application Library/installer - Bulgarian (bg_BG)
Стъпки преди инсталиране
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year