View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words227
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 5.6% 0.0% 11.1% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% Translate
Custom Locale Plugin 85.7% 90.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 65.8% 60.0% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 35.3% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% Translate
Usage Statistics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.3% 0.0% Translate
OpenID Plugin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/asmecher/backup
Repository branch master
Last remote commit Standardize locale codes cc41499
admin authored 5 months ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/backup-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/nb_NO/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
a year ago FRITT-UiO Suggestion accepted Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
Last ned backupsikkerhetskopi
a year ago FRITT-UiO Suggestion accepted Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
BackupSikkerhetskopier programtillegg
a year ago FRITT-UiO New contributor Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
a year ago tormod Suggestion added Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
Last ned sikkerhetskopi
a year ago tormod Suggestion added Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
Sikkerhetskopier programtillegg
a year ago None Committed changes Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
a year ago eirikh New translation Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
<strong> ADVARSEL: </strong> Det kan ha oppstått en feil under sikkerhetskopieringsprosessen. Den vanligste årsaken er filtillatelser.
a year ago eirikh Translation changed Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
{$footNoteNum}. <strong> ADVARSEL: </strong> Database dump-verktøyet er ikke konfigurert i konfigurasjonsfilen config.inc.php. Konfigurasjonen avhenger av serverkonfigurasjonen og databasetypen du bruker. Det må spesifiseres i et avsnitt kalt [cli] i et konfigurasjonsalternativ kalt "dump". For MySQL, bruk mysqldump-verktøyet, dvs.: <br />
<pre> [cli]
dump = "/ usr / bin / /bin/mysqldump -h {$ hostname} -u {$ username} -p {$ password} {$ databasename}"
</pre>
Tegnene "% s" erstattes av (i rekkefølge): <ol>
<li> Vertsnavn for database </li>
<li> Brukernavn for database </li>
<li> Databasepassord </li>
<li> Databasenavn </li>
</ol>
Merk at dette innebærer å angi databasepassordet på kommandolinjen, noe som kan være et sikkerhetsproblem. <br /> <br />
a year ago eirikh New translation Common Plugins/Backup Plugin - Norwegian Bokmål
{$footNoteNum}. <strong> Advarsel: </strong> "Tar"-verktøyet er ikke konfigurert i konfigurasjonsfilen config.inc.php. Konfigurasjonen avhenger av serverkonfigurasjonen. Det må spesifiseres i et avsnitt kalt [cli], i et konfigurasjonsalternativ kalt "tar", som spesifiserer banen til "tar" -verktøyet, dvs.: <br />
<pre>[cli]
tar = "/bin/tar"
</pre><br />
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 10 227 1642
Translated 100.0% 10 227 1642
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 27, 2021, 9:57 a.m.
Last author FRITT, University of Oslo Library

Activity in last 30 days

Activity in last year