View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings57
100.0% Translate
Words1178
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Static Pages Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
TinyMCE Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Block Manager Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Citation Style Language Plugin 95.7% 99.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Header Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Classic Theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Returning Author Screening 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Immersion theme 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
COinS Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QuickSubmit Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
piwik 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Default Translation Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Texture Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
addThis 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backup Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
textEditorExtras 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hypothes.is 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
JATS Template Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Scholar Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lens Galley Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OAI JATS Plugin 40.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscription SSO Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PDF.js Viewer Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Review Report Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
controlPublicFiles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
OJS CrossRef import/export plugin 73.7% 88.9% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Google Analytics Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MEDRA Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse By Section Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PKP Preservation Network (PKP|PN) Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pragma theme plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
SWORD Server Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Custom Locale Plugin 85.7% 90.7% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
OpenID Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Paperbuzz Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Browse Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Make Submission Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Plagiarism Plugin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://github.com/pkp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License V3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/usageStats
Repository branch main
Last remote commit Standardize locale codes 6036097
admin authored 10 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/plugins/usage-statistics-plugin/
Filemasklocale/*/locale.po
Monolingual base language filelocale/en_US/locale.po
Translation file locale/ca_ES/locale.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)
a year ago jordi New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)

<p>Heu desistit deinhabilitat la recopilació d'estadístiques d'ús amb èxicorrectament. Mentre vegeu aquest missatge no es recopilarà cap estadística d'ús d'aquest lloc. Feu clic al botó de sota per revertir la decisió.</p>
a year ago None Resource update Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)
a year ago Ustramator Source string changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)

<p>You successfully opted out of usage statistics collection. While you see this message no staticstics will be collected from your usage of this site. Click the below button to revert your decision.</p>
2 years ago None Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)

<h3>Informació de privacitat general</h3>
<p>Consulteu la nostra <a href="{$privacyStatementUrl}">declaració de privacitat</a> general.</p>
<h3>Estadístiques d'ús</h3>
<p>Per poder analitzar l'ús i l'impacte de les nostres publicacions, recopilem i registrem l'accés a la pàgina d'inici, a les categories, a les series, als llibres i als arxius. Totes les dades són anonimitzades en aquest procés. No es registra cap tipus d'informació personal. Les adreces IP són anonimitzades mitjançant encriptació (utilitzant <em>SHA 256</em>) en combinació amb un <em>salt de 64 caràcters de seguretat</em> que <em>es genera aleatòriament i s'anul·la cada dia</em> automàticament. Per tant, les adreces IP no es poden reconstruir.</p>
<p>A banda de les adreces IP anonimitzades, també es recopila la següent informació:</p>
<ul>
<li>Tipus d'accés (p. ex. administrador/a)</li>
<li>Hora de la sol·licitud</li>
<li>URL sol·licitat</li>
<li>Codi d'estat HTTP</li>
<li>Navegador</li>
</ul>
<p>Les dades recopilades només s'utilitzen amb finalitats d'avaluació. Cap adreça IP és mapada cap al ID de l'usuari/ària. És tècnicament impossible rastrejar un conjunt de dades específic fins a una adreça IP concreta.</p>
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)

<h3>Informació de privacitat general</h3>
<p>Consulteu la nostra <a href="{$privacyStatementUrl}">declaració de privacitat</a> general.</p>
<h3>Estadístiques d'ús</h3>
<p>Per poder analitzar l'ús i l'impacte de la vostra revista, recopilem i registrem l'accés a la pàgina d'inici de la revista, als números, als articles, a les galerades i als arxius addicionals. Totes les dades són anonimitzades en aquest procés. No es registra cap tipus d'informació personal. Les adreces IP són anonimitzades mitjançant encriptació (utilitzant <em>SHA 256</em>) en combinació amb un <em>salt de 64 caràcters de seguretat</em> que <em>es genera aleatòriament i s'anul·la cada dia</em> automàticament. Per tant, les adreces IP no es poden reconstruir.</p>
<p>A banda de les adreces IP anonimitzades, també es recopila la següent informació:</p>
<ul>
<li>Tipus d'accés (p. ex. administrador/a)</li>
<li>Hora de la sol·licitud</li>
<li>URL sol·licitat</li>
<li>Codi d'estat HTTP</li>
<li>Navegador</li>
</ul>
<p>Les dades recopilades només s'utilitzen amb finalitats d'avaluació. Cap adreça IP és mapada cap al ID de l'usuari/ària. És tècnicament impossible rastrejar un conjunt de dades específic fins a una adreça IP concreta.</p>
2 years ago jordi New translation Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)

<p>Si ho desitgeu us podeu excloure del procés de recopilació de dades. Fent clic en el botó per excloure-us que hi ha a continuació podeu decidir activament no participar en l'anàlisi estadística. En fer-ho es crearà una <em>galeta</em> en el sistema per recordar la vostra decisió. Si la configuració de privacitat del vostre navegador fa que les galetes s'eliminin automàticament, haureu de tornar a seleccionar la funció d'excloure-us la pròxima vegada que accediu al lloc web. La galeta només és vàlida per a un navegador. Si en feu servir un altre haureu de repetir aquest procés. No s'emmagatzema cap tipus d'informació personal en aquesta galeta i és vàlida durant un any des de l'últim accés.</p>
<p>Tingueu present que els registres generals del servidor no queden afectats per la vostra decisió d'excloure-us del procés d'avaluació detallada. Consulteu la nostra <a href="{$privacyStatementUrl}">declaració de privacitat</a> general.</p>
2 years ago None Committed changes Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)
2 years ago jordi Translation changed Common Plugins/Usage Statistics Plugin - Catalan (ca_ES)

<p>Heu optat per sordesistirt de la recopilació d'estadístiques d'ús amb èxit. Mentre vegeu aquest missatge no es recopilarà cap estadística de l'ús d'aquest lloc. Feu clic al botó de sota per revertir la decisió.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 57 1178 7761
Translated 100.0% 57 1178 7761
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 26, 2020, 11:15 a.m.
Last author Jordi LC

Activity in last 30 days

Activity in last year