View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings103
99.0% Translate
Words757
98.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.6% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.5% 99.8% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% Translate
manager 99.1% 98.7% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 86.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-pubmed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
auth-ldap 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-articles 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-driver 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.6% Translate
reports-counter 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 2.4% 2.4% 0.0% Translate
generic-announcementFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendBySimilarity 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-recommendByAuthor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-crossref 97.0% 98.3% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
reports-subscriptions 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gateways-resolver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 98.6% 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-subscription 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-usageEvent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlArticleGalley 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marcxml 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-marc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
reports-views 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-medra 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-datacite 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
oaiMetadataFormats-rfc1807 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-doaj 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Gaelic) 156a903e9a
iGaidhlig authored 19 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/author.po
Monolingual base language filelocale/en_US/author.po
Translation file locale/nb_NO/author.po
When User Action Detail Object
a week ago admin New string to translate Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
a week ago admin Resource update Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
a week ago None New string to translate Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
a week ago None Resource update Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
a week ago None Resource update Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
a month ago None Committed changes Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
a month ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
Ingen innleveringer.
a month ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
Oppgi hvorfor du ber om gebyrfritak i feltet under.
a month ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
Dette tidsskriftet tar for øyeblikket ikke imot bidrag.
a month ago eirikh Translation changed Open Journal Systems/author - Norwegian Bokmål
For å sende inn bidrag til dette tidsskriftet må du ha en brukerkonto her. Ved hjelp av den, kan våre redaktører følge opp bidrainnleveringetn du har sendt inin og kontakte deg når redaksjonsprosessen krever det, eller hvis de trenger mer informasjon fra deg.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 757 5043
Translated 99.0% 102 744 4954
Needs editing 1.0% 1 13 89
Failing check 1.0% 1 13 89

Last activity

Last change Oct. 18, 2020, 6:04 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year