View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings41
90.2% Translate
Words471
80.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
admin 89.6% 74.1% 2.1% 6.2% 2.1% 0.0% Translate
author 98.1% 96.8% 1.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
editor 92.9% 89.1% 0.7% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
manager 87.1% 83.2% 0.2% 2.8% 0.0% 0.0% Translate
submission 48.0% 42.6% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 3.6% 3.4% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
locale 95.3% 96.2% 0.8% 3.9% 0.0% 0.2% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/ojs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/ojs.git
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) dd7d136b82
huangfl authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/ojs/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/sr_RS@cyrillic/default.po
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
3 months ago biljana.cubrovic Translation changed Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Уредници секцијеrubrike
3 months ago biljana.cubrovic Translation changed Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Уредник секцијрубрике
3 months ago biljana.cubrovic Marked for edit Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Охрабрујемо библиотекаре да уврсте овај часопис у листу библиотечких часописа. Може бити вредно да се напомене да овај часопис користи систем отвореног кода за објављивање који је погодан за библиотеке за њихове факултетске чланове да га користе са часописима у којима су укључени у процесу редакције   (see <a href="http://pkp.sfu.ca/ojs">Open Journal Systems</a>).
3 months ago biljana.cubrovic Marked for edit Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Овај часопис пружа отворени приступ садржају по принципу који омогућује истраживачки рад бесплатно доступан јавности, а све у циљу веће глобалне размене знања.
3 months ago biljana.cubrovic Translation changed Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
<p>Имена и имејл адресе унете на овом сајту биће коришћене искључиво за наведене потребе овог часописа и неће бити доступниe ни за једну другу сврху или некој другој страни.</p>
3 months ago biljana.cubrovic Translation changed Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Текст са упутствима везаним за стил и библиографске захтевиме је у <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#authorGuidelines" target="_new">налази се у Упутствау за ауторе</a>, која се налазе у секцији "О часопису".
3 months ago biljana.cubrovic Translation changed Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Текст има проред 1,5, користи фонт Times New Roman величине 12, користи курзив уместо подвлачења (изузев URL адреса) и и. Илустрације, табеле и прилози су смештени су унутар текста на одговарајућим местима или на крају рада.
3 months ago biljana.cubrovic Marked for edit Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Где је могуће URL-ови референци су приложени.
3 months ago biljana.cubrovic Translation changed Open Journal Systems/default - Serbian (cyrillic)
Фајл који прилажем је у формату OpenOffice, Microsoft Word, RTF, или WordPerfect.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 41 471 3405
Translated 90.2% 37 380 2787
Needs editing 9.8% 4 91 618
Failing check 4.9% 2 2 8

Last activity

Last change July 7, 2021, 9:19 p.m.
Last author Biljana Cubrovic

Activity in last 30 days

Activity in last year