View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech (cs_CZ) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish (fi_FI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 94.2% 84.4% 0.0% 28.8% 0.0% 0.0% Translate
Galician (gl_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German (de_DE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 94.2% 84.4% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Italian (it_IT) 94.2% 84.4% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian (mk_MK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian (ru_RU) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 98.1% 99.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% Translate
Turkish (tr_TR) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 46.2% 24.3% 13.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#6936 Fix sitemap (OMP 3.4.0) aada2b699
admin authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Number of strings 1144
Number of words 9878
Number of characters 66242
Number of languages 22
Number of source strings 52
Number of source words 449
Number of source characters 3011
When User Action Detail Object
3 days ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
4 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
a month ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
a month ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
a month ago mannemark Translation changed Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Filer som redan har laddats upp till de olika bidragsstegen kan läggas till som korrekturfiler genom att kryssa i "Inkludera" nedan och därefter Sök: a. Alla tillgängliga filer kommer listas och kan väljas som korrektur.
a month ago mannemark Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Filer som redan har laddats upp till de olika bidragsstegen kan läggas till som korrekturfiler genom att kryssa i "Inkludera" nedan och därefter Sök: alla tillgängliga filer kommer listas och kan väljas som korrektur.
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Lägg till publiceringsformat (t.ex. digital, paperback) som ska sättas av layoutredaktören. Korrekturer och katalogpost för formatet måste kontrollers innan det kan publiceras.
a month ago mannemark Suggestion accepted Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Under bidrag ska redaktören, efter att ha granskat de inskickade filerna, välja en åtgärd (vilket inkluderar besked till författaren): Skicka till intern granskning; Skicka till extern granskning; Acceptera bidrag; eller Avslå bidrag (bidraget arkiveras).
a month ago mannemark New translation Open Monograph Press/editor - Swedish (sv_SE)
Tilldelad redaktör
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year