View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Catalan (ca_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish (da_DK) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United States) source 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 100.0% 100.0% 0.0% 7.8% 0.0% 0.0% Translate
French (Canada) 96.1% 85.0% 0.0% 29.4% 0.0% 0.0% Translate
German 98.0% 93.9% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Greek (el_GR) 96.1% 85.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Italian 96.1% 85.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish (pl_PL) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Portugal) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian (sl_SI) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (es_ES) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish (sv_SE) 86.3% 64.3% 0.0% 0.0% 13.7% 0.0% Translate
Ukrainian (uk_UA) 47.1% 24.4% 13.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese (vi_VN) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch stable-3_2_1
Last remote commit pkp/pkp-lib#5445 Standardize on licenseUrl instead of licenseURL 5c2c9e1ac
admin authored a week ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Number of strings 867
Number of words 7582
Number of characters 50881
Number of languages 17
Number of source strings 51
Number of source words 446
Number of source characters 2993
When User Action Detail Object
2 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
2 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
3 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
3 weeks ago None New alert Repository has changes. Open Monograph Press/editor
4 weeks ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
4 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Dodaj format publikacji (np. cyfrowy, broszurowa oprawa), dla których redaktor technicznyskładu przygotuje odbitki do korekty. <em>Wersja próbna</em> musi być sprawdzona, zatwierdzona, a pozycja katalogowa <em></em> formatu musi być sprawdzona i zamieszczona w pozycji katalogowej książki, zanim format zostanie udostępniony.<em></em> (tj.opublikowany).
4 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Identyfikator publiczny '{$publicIdentifier}' już istnieje dla innego przedmiotu tego rodzaju. Proszę, wybierz identyfikatory będące przeznaczone dla przedmiotów zgodnych z rodzajem Twojego wydania.
4 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Pliki, które już zostały załadowane do stanu zgłoszenia mogą być dodane do Plików korektorskich poprzez zaznaczenie poniższego pola "Uwzględnij" oraz poprzez kliknięcie "Szukaj": wszystkie dostępne pliki zostaną umieszczone na liście i mogą być wybrane do uwzględnienia.
4 weeks ago open2source New translation Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Dodaj odpowiedź
4 weeks ago open2source Translation changed Open Monograph Press/editor - Polish (pl_PL)
Ustalw warunki pobierania
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year