View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings52
100.0% Translate
Words449
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.9% 97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 81.1% 79.9% 7.4% 11.6% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.1% 98.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 93.2% 93.4% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Translated using Weblate (Ukrainian) 1d268259e
Petro authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/nb_NO/editor.po
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Oppnevnt for
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
a year ago None Resource update Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Denne offentlige identifikatoren {$publicIdentifier} finnes allerede for et objekt av samme type. Velg unike identifikatorer for samme type objekter fra utgiveren din.
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Filer som allerede er lastet opp til innlevering, uansett stadie, kan bli lagt til listen for korrekturlesing ved å krysse av «Inkluder» under og klikke «Søk». Alle tilgjengelige filer vil bli listet opp som alternativer.
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Legg til svar
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Legg inn vilkår
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Legg inn vilkår for nedlasting
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 449 3011
Translated 100.0% 52 449 3011
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 19, 2021, 9:32 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year