View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings52
98.1% Translate
Words449
99.3%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 71.4% 69.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 90.9% 63.9% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 94.7% 83.3% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 98.7% 98.3% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
manager 98.8% 98.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 98.4% 99.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Danish) ee148eb09
nef authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/editor.po
Monolingual base language filelocale/en_US/editor.po
Translation file locale/nb_NO/editor.po
When User Action Detail Object
2 days ago None New string to translate Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
2 days ago None Resource update Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Denne offentlige identifikatoren {$publicIdentifier} finnes allerede for et objekt av samme type. Velg unike identifikatorer for samme type objekter fra utgiveren din.
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Filer som allerede er lastet opp til innlevering, uansett stadie, kan bli lagt til listen for korrekturlesing ved å krysse av «Inkluder» under og klikke «Søk». Alle tilgjengelige filer vil bli listet opp som alternativer.
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Legg til svar
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Legg inn vilkår
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Legg inn vilkår for nedlasting
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Legg til publikasjonsformater (f.eks. Digital, paperback) slik at layouteditoren kan sette opp korrekturleser. <em> Rettelser</em> må kontrolleres som godkjent, og <em> Katalog</em>-oppføringen for formatet må kontrolleres som angitt i bokens katalogoppføring før et format kan gjøres <em> Tilgjengelig </em> (dvs. publisert).
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/editor - Norwegian Bokmål
Ulike publikasjonsformater, som innbundet, paperback og digital, kan lastes opp i delen for publikasjonsformater nedenfor. Du kan bruke oppsett for publikasjonsformat nedenfor som en sjekkliste over hva som fortsatt må gjøres for å publisere et publikasjonsformat.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 449 3011
Translated 98.1% 51 446 2993
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 19, 2020, 3:20 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year