View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings30
100.0% Translate
Words388
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.8% 99.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 99.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
themes-default 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch master
Last remote commit Add Gaelic to language list 6d1e28f8e
admin authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/nb_NO/admin.po
When User Action Detail Object
11 hours ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
a month ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
<h4>OBS!</h4>
<p>Systemet kunne ikke automatisk overskrive konfigurasjonsfilen. For å endre konfigurasjonen må du åpne <tt>config.inc.php</tt> i et egnet tekstbehandlingsprogram, og erstatte innholdet i den med innholdet i tekstfeltet nedenfor.</p>
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Legg til utgiver
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Utgiverbeskrivelse
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
{$name} ble redigert.
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
{$name} ble oprettet.
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Den valgte filstien er allerede tatt i bruk av en annen utgiver.
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Filstien kan bare inneholde bokstaver, tall, understrek og bindestrek, og må begynne og slutte med en bokstav eller et tall.
a month ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Du må legge inn en filsti.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 30 388 2459
Translated 100.0% 30 388 2459
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 19, 2020, 2:37 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year