View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings32
96.9% Translate
Words529
97.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
default 93.2% 98.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 84.1% 81.3% 6.1% 11.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.1% 98.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 92.9% 91.5% 0.5% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #1138 from ewhanson/i7525_fix d4cdf877d
Nate Wright authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/admin.po
Monolingual base language filelocale/en_US/admin.po
Translation file locale/nb_NO/admin.po
When User Action Detail Object
2 months ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
2 months ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Masseutsending av e-post er deaktivert for denne utgiveren. Aktiver denne funksjonen i <a href="{$siteSettingsUrl}">Admin > Nettstedsinnstillinger</a>.
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
En forlagssjef kan ikke sende ut masseutsendte e-poster til rollene som er valgt nedenfor. Bruk denne innstillignen til å begrense misbruk av e-postnotisfunksjonen. For eksempel kan det være mer sikkert å deaktivere masseutsendelse av e-post til lesere, forfattere eller andre store brukergrupper som ikke har gitt samtykke til å motta slike e-poster.<br/><br/>Funksjonen masseutsendelse av e-post kan deaktiveres fullstendig for denne utgiveren under <a href = "{$siteSettingsUrl}"> Admin > Nettstedsinnstillinger</a>.
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Velg utgiverne som skal få mulighet til masseutsendelse av e-post. Når denne funksjonen er aktivert, kan en forlagssjef sende ut en e-post til alle brukere som er registrert hos utgiveren.<br/><br/>Misbruk av denne funksjonen hvor uønskede e-postser sendes ut kan være i strid med anti-spam lover i noen rettsområder og kan føre til at din e-postserver blokkeres som spam. Søk teknisk rådgivning før du aktiverer denne funksjonen og sørg for at forlagssjefene bruker denne funksjonen på rett måte.<br/><br/>Ytterligere begrensninger av denne funksjonen kan aktiveres for hver utgiver med innstillingene i listen over <a href ="{$hostedContextsUrl}">utivere på plattformen</a>.
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Standardspråket må være et av språkene som er støttet av utgiveren.
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
a year ago None Resource update Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
a year ago None New string to translate Open Monograph Press/admin - Norwegian Bokmål
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 32 529 3283
Translated 96.9% 31 517 3210
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 29, 2021, 1:28 p.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year