View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings41
100.0% Translate
Words399
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 99.4% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
manager 95.4% 96.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-doi 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
submission 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit pkp/pkp-lib#7399 Remove OMP 1.x to 3.1.0 upgrade scripts bd63012c2
admin authored 20 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/nb_NO/default.po
When User Action Detail Object
7 months ago None Resource update Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
10 months ago None Resource update Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
11 months ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
11 months ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Vi oppfordrer leserne til å registrere seg for nyhetstjenesten vedrørende publikasjoner fra denne utgiveren. Bruk <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> Registrer</a>-lenken øverst på utgiverens nettsted. Denne registreringen betyr at leseren mottar innholdsfortegnelsen fra hver nye monografi på e-post. Denne listen lar også utgiveren hevde å ha et visst nivå av støtte eller et visst antall lesere. Se forlagets <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement"> personvernerklæring </a>, som garanterer leserne at navn og e-postadresser ikke blir brukt for andre formål.
11 months ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Er du interessert i å sende inn en innlevering til denne utgiveren? Vi anbefaler at du går gjennom siden <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about"> Om utgiveren </a>, der du finner retningslinjene for utgiverens seksjoner, samt <a href = "{$ indexUrl} /{$ contextPath}/about/submissions#authorGuidelines">Retningslinjer for forfattere</a>. Forfattere må <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> registrere seg </a> for utgiveren før de kan sende inn en innlevering. Hvis de allerede er logget på, kan de ganske enkelt <a href="{$indexUrl}/index/login"> logge på </a> og begynne 5-trinnsprosessen.
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
EF
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Eksterne fagfeller
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Ekstern fagfelle
a year ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Vi oppfordrer forskningsbibliotekarer til å katalogisere dette forlaget på listen over bibliotekets beholdning av elektroniske utgivere. Denne utgiverens open source-publiseringssystem er også egnet for biblioteker, som kan være vert for fakultetsmedlemmene som deretter kan bruke det til utgiverne de hjelper til med å redigere (se <a href = "http://pkp.sfu.ca/omp">Open Monograph Press</a>).
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 41 399 2870
Translated 100.0% 41 399 2870
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2020, 9:37 a.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year