View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

Strings44
93.2% Translate
Words404
98.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
generic-webFeed 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-information 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
admin 96.9% 97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
api 87.5% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
author 50.0% 81.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-browse 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-developedBy 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
blocks-languageToggle 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
editor 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
emails 84.1% 81.3% 6.1% 11.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-dublinCoreMeta 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-googleScholar 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-htmlMonographFile 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
generic-pdfJsViewer 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-csv 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-native 91.7% 75.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-onix30 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
importexport-users 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
locale 97.1% 98.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
manager 92.9% 91.5% 0.5% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
paymethod-manual-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-manual-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-emails 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
paymethod-paypal-locale 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
pubIds-urn 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
submission 84.4% 71.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
themes-default 88.9% 89.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/pkp/omp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license GNU General Public License v3
Contributor agreement View
Repository https://github.com/pkp/omp
Repository branch main
Last remote commit Merge pull request #1118 from NateWr/i7871_locale_countries cf4438862
Nate Wright authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations http://translate.pkp.sfu.ca/git/omp/admin/
Filemasklocale/*/default.po
Monolingual base language filelocale/en_US/default.po
Translation file locale/nb_NO/default.po
When User Action Detail Object
5 months ago None New string to translate Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
5 months ago None Resource update Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
a year ago None Resource update Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
a year ago None Resource update Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
a year ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Vi oppfordrer leserne til å registrere seg for nyhetstjenesten vedrørende publikasjoner fra denne utgiveren. Bruk <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> Registrer</a>-lenken øverst på utgiverens nettsted. Denne registreringen betyr at leseren mottar innholdsfortegnelsen fra hver nye monografi på e-post. Denne listen lar også utgiveren hevde å ha et visst nivå av støtte eller et visst antall lesere. Se forlagets <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/about/submissions#privacyStatement"> personvernerklæring </a>, som garanterer leserne at navn og e-postadresser ikke blir brukt for andre formål.
a year ago eirikh Translation changed Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Er du interessert i å sende inn en innlevering til denne utgiveren? Vi anbefaler at du går gjennom siden <a href="{$indexUrl}{$contextPath}/about"> Om utgiveren </a>, der du finner retningslinjene for utgiverens seksjoner, samt <a href = "{$ indexUrl} /{$ contextPath}/about/submissions#authorGuidelines">Retningslinjer for forfattere</a>. Forfattere må <a href="{$indexUrl}/{$contextPath}/user/register"> registrere seg </a> for utgiveren før de kan sende inn en innlevering. Hvis de allerede er logget på, kan de ganske enkelt <a href="{$indexUrl}/index/login"> logge på </a> og begynne 5-trinnsprosessen.
a year ago None Committed changes Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
EF
a year ago eirikh New translation Open Monograph Press/default - Norwegian Bokmål
Eksterne fagfeller
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 44 404 2915
Translated 93.2% 41 399 2870
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 5, 2020, 9:37 a.m.
Last author Eirik Hanssen

Activity in last 30 days

Activity in last year